Műsoraink

A hit kapuja

A homoszexualitásról őszintén

A közösség szolgálatában

A megújulás reménye

A mi családunk

A mi rádiónk

A Mi Rádiónk hírei

A nap evangéliuma

A nap szentje

A titkok kapuja

Abba Pater

Add tovább!

Aktuális

Alma Mater

Audiencia

Az alkohol és én

Az idők jelei

Az igazság szabaddá tesz

Beszéljük meg

Bizánci forrás

Boldogan élnek, amíg...

Boldogasszony anyánk

Ceferino ház

Családegyház

Csillagképek

Csúcs és forrás

Égi Múzsa

Egyházatyák tanítása

Egyszerű szavak

Élet-kérdések

Életige

Életvédelem

Élő közösség

Emberfaragó

Enciklikák

Esti mese

Evezz a mélyre!

Fáklya

Felhangok

Felvidéki beszélgetés

Ferences félóra

Férfi sátor

Főpásztori üzenet

Függő kérdések

Gazdálkodj hittel!

Harmadik hang

Himnusz az élethez

Hirdessétek dicsőségét!

Hírek a Vatikánból

Hírpercek

Hit és tudás

Hit, értelem, gyógyulás

Hitünk és életünk

Hitvalló

Hozzád száll a dal

Igéző

Ilyeneké a mennyek országa

Ima kereszténységünkért

Imakörök

Imalánc

Imaóra

Indulj és menj!

Inter Arma Caritas

Iránytű

Irgalmasság órája

Isten jelenlétében

Isten patikája

Isten szeret téged

Istenért, egyházért, hazáért

Jel-kép-tár

Jóhírek

Karácsony ünnepe

Keresők

Kincsek a hagyományban

Kincsesláda

Királyfik és királylányok

Kismamaklub

Kitekintő

Kőszikla

Kötelékeink

Középkori gondolkodók

Krisztusi szolidaritás

Kultúrház

Lajtorja

Legyetek apostolok!

Lelkigyakorlat

Lelkiségi irodalom

Lépcsők

Mária Út

Mária-korszak jelenései - Ismertetés Begyik Tibor szerkesztésében

Meghallgatlak

Mégis szeretni

Megújulás

Mik lesznek ezután?

Mindennapi életszentség

Mozaik

Műsorismertető

Nap és hold

Napindító

Ne félj, nem ítéllek el!

Ne féljetek!

Nézőpont

Nézőtér

Női kincsek

Ökumenikus lapszemle

Örök Ige

Örvendj Szeplőtelen

Párbeszéd az emberért

Pegazus

Perikópa

Ráhangoló

Rózsafüzér

Sorstársak

Szabadon öregedni

Szám-vetés

Szentkúti útitárs

Szentmise

Sziklára építünk

Szombat esti beszélgetés

Szövetség az életért

Tálentum

Tanúságtétel

Tere-fere

Teremtésvédelem

Tisztás

Úrangyala

Vallás és kommunikáció

Változó világunk

Vándorlásban reménységem

Virrasztó

Zsolozsma