A győri Könnyező Szűzanya búcsúja

nincs_tanito

2018.03.13. 15:08

A győri Könnyező Szűzanya búcsúja - 2018

A győri Könnyező Szűzanya

A Mária Rádió 2018. március 18-án közvetíti a győri Könnyező Szűzanya ünnepi szentmiséjét és riportokkal és interjúkkal készül az ünnepre.

9:10
Interjú Bognár István székesegyházi plébános és püspöki irodaigazgató úrral

10:00
Ünnepi szentmise a Nagyboldoldogasszony székesegyházból (Győr, Káptalan domb). Az ünnepi szentmisét Fazakas Z. Márton OPraem csornai apát mutatja be.

16:00
Interjú Kiss Tamással, a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár igazgatójával

18:00
Interjú Holy Eszter szervita szerzetesnővérrel

20:16
Interjú Dr. Veres András megyéspüspök úrral

Plakát letöltésePlakát letöltése


A kegykép története

 

A győri könnyező SzűzanyaKemény üldözés tört Írországra 17. században: a katolikus hívekre és különösen főpásztoraikra. A mindhalálig hűséges ír katolikusoktól a hitújítás korával egyidőben, angolok hódítottak el területeket. Az angol polgári forradalmi csapatok hamarosan elérték Clonfert-et, a Mária-képet később Győrbe menekítő Walter Lynch püspök székhelyét. A menekülteket először Spanyolországba akarták áttoloncolni, de aztán valami változás folytán Lynch püspököt Flandriában találjuk, 1655-ben pedig már Bécsben. Itt találkozott Püsky János győri püspökkel, aki Győrbe hívta hontalan társát és a megélhetés anyagi biztosítására kanonokká, majd később segédpüspökké nevezte ki. Az ír püspök még tervezte hazájába való visszatérését, de 1663. július 14-én elhunyt és a győri székesegyház kriptájában temették el. Csekély hagyatékából a Clonfert-ből vagy Galway-ból magával hozott Gyermekes Mária-kép a székesegyházba került. 1697. március 16-án ült össze Dublinban a parlament, hogy eddigi legsúlyosbb bűntető törvényt hozza a katolikusokra. Ez lett az Act of Banishment, a száműzetési törvény, melyet a király is hamarosan jóváhagyott: kiűzött az országból minden joghatóságot gyakorló, pápahű egyházi személyt és szerzetest, ha pedig visszamerészkedtek, halálbüntetésre számíthattak. A következő napon, március 17-én, az írek apostolának, Szent Patriknak napján történt a győri vérrel könnyezés! A menekült ír püspök által hozott kép a győri székesegyházban 1697. március 17-én reggel 6-9 óráig, számos pap és hívek jelenlétében, vérrel könnyezett.