Mariathon - Köszönjük

2018.05.09. 18:22
Hálás szívvel köszönjük a teljes Mária Rádió Hallgató Család imáit és nagylelkű adományait, melyet a 2018. május 3-4. között zajlott, kétnapos Mariathon adománygyűjtő napok alatt a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádió számára ajánlottak fel.

Az anyaországi Mária Rádió, azért szerevezett közös adománygyűjtő akciót, hogy a felvidéki és a délvidéki magyarlakta területeken megmaradhasson az Evangélium üzenete a Mária Rádión keresztül. Magyarországról majd 540 hallgatónk hívta az adományvonalat, akik összesen több mint 8,2 millió forintot ajánlottak fel. A felvidéki vonalon mintegy 60 adományozó telefonált és közel 860 ezer Ft értékű felajánlással segítette a két határon túli rádió működését.

Lépes Lóránt atya a Mária Rádió Műsorigazgató szavait idézve:

Sokan imádkoztak velünk és értünk. A Jóisten mindig bőkezű velünk szemben, mindig többet ad, mint amit mi elképzelünk és kívánhatunk. Számunkra, felvidéki magyarok számára ez nagyon sokat jelent. Sokan el sem tudják képzelni, mit jelent a határon túli magyarok számára - főleg akik szórványban élnek az, hogy anyanyelvükön ápolhatják hitüket. Köszönjük és hálánkat fejezzük ki a kedves Testvéreknek, hogy a Mária Rádió műsora és szava által tud bennünket segíteni hitünk növelésében, a magyar keresztény kultúránk és identitásunk megőrzésében.

Bálint Ágota a délvidéki Mária Rádió elnöke szintén köszönetét fejezte ki a hallgatók nagylelkűségével kapcsolatban:

Ez az adomány még közelebb visz bennünket ahhoz, hogy akár 24 órán keresztül itt, a Vajdaságban magyar hallgatók hallgassanak bennünket. Lelkileg és erkölcsileg is erősít ez bennünket és támogat abban, hogy érdemes sokszor nehéz körülmények között is - többszörös kisebbségiként; hitünkből és nyelvünkből kifolyólag - egy magyar, katolikus rádiót fönntartani. Nem vagyunk magunkra hagyva ebben a nehéz történetben, hanem mellettünk van a magyarországi Mária Rádió. Lelki éhség van a Mária Rádióra, mert itt gazdasági okokból kifolyólag nagyon sokan elvándorolnak külföldre, egyre több az idős, magára maradt ember, szülő, aki valóban csak a Mária Rádió által kaphat lelki táplálékot. Minden egyes imát szeretnék szívből megköszönni, mert imaháttér nélkül ez a munka nagyon nehezen menne.

A Mária Rádió köszöni minden kedves testvér adományát, imáját és önkéntes szolgálatát, melyekkel több mint 70 országban segítik a Szűzanya rádiójának működését! Kérjük, imáival továbbra is kísérje és segítse rádióink szolgálatát!