Szűz Mária szent neve

2018.09.12. 07:45


Mária


Anyám, dalra fakadnék, mert szeretlek,
mert édes neved ujjongással tölti el szívem!
Lisieux-i Szent Teréz

Szeptember 12-én Szűz Mária szent nevének napját ünnepeljük.

Az első, akit Máriának, héberül Mirjamnak hívnak az Ószövetségben, Mózes nővére. Később kedvelt női név, Mária kortársai közül is sokan viselték. A név jelentést hordoz, de ma már nehéz pontosan meghatározni, mert közel 60 lehetőség kínálkozik. A legvalószínűbb jelentések a következők:

Mária = szép (a héber márá = kövér szóból. Keleten, pl. az araboknál a női szépség egyik feltétele); Mária = lázadás (a héber máráh szóból, Mária a Sátán ellenlábasa); Mária = keserves (a héber márar = keserű, fájdalmas szóból); Mária = Istentől szeretett (az egyiptomi mri = szeretett és a héber iam = Isten szavakból). Ez nemcsak nyelvészeti szempontból valószínű, hanem teológiailag is a legszebb és legtalálóbb neve annak, akit Isten a leginkább szeret a teremtmények közül, mert a legszebb, s épp ezért a legszebb.

Mária nevének tiszteletétől annak külön ünneppé válásáig nagyon hosszú vezetett az egyháztörténelemben. Az első hely, akinél megtaláljuk Szűz Mária nevének tiszteletét, Canterburyi Szent Anzelm (+1109), akit nagyhatású teológusként, filozófusként, a szellemtörténet, a „skolasztika atyjaként” is tisztelünk. Sok Mária-imádsága közül kiemelkedik az, amelyben kifejezetten Mária nevéhez imádkozik:

Én, méltatlan, azt az egyet kérem, azért az egyért könyörgök
a Te szeretett Fiadnak nevében: add meg nekem,
nyomorultnak édességes neved folytonos és örök
emlékezetét! Legyen nekem édes ételem, lelkemnek
mézes eledele! Legyen velem a veszedelmek közepette,
legyen velem a szorongásokban, legyen velem,
ha szívem kedvre derül!”

Szent Bonaventura így ír Mária nevének tiszteletéről: „Mivel Szűz Máriának a neve olyan kiváló, hogy kiválóbb puszta teremtménynek nem járhat, ezért nemcsak egyszerű, hanem kiváló vallási tisztelet illeti; ez a név annyi, mint Isten Anyja; ez viszont olyan méltóság, hogy nemcsak az emberek, hanem az angyalok is különös tisztelettel illetik." A ferences teológus kifejti, hogy az ördögök a pokolban remegnek Máriától és szent nevétől: „Mária olyan számunkra, mint a tűz, mert valamint a viasz megolvad a tűz hevénél, úgy a kísértők is elvesztik hatalmukat oly lelkekkel szemben, kik gyakran megemlékeznek Mária édes nevéről, azt ájtatosan segítségül hívják, és mindenek fölött azon fáradoznak, hogy hozzá hasonlókká legyenek

Mária szentséges nevének külön ünnepével először 1513-ban Guenca nevezetű spanyol egyházmegyében találkozunk. Az egyházmegye II. Gyula pápától engedélyt kapott, hogy Mária szentséges nevét ünneppel ülje meg. Az ünnepet Boldog XI. Ince pápa (+1689), Buda felszabadítója rendelte el az egész egyházban annak emlékére, hogy 1683. szeptember 12-én a törököknek nem sikerült Bécs városát bevenni.

Égi édesanyánk és a Mária Rádió névnapján hallgassátok meg Lipinski Mihály atya gondolatait Szűz Mária szent nevéről:

<>