Ferenc pápa elismerte Mindszenty József bíboros hősies erényeit

2019.02.07. 09:02


mindszenty_honlap


Ferenc pápa február 12-én kihallgatáson fogadta Giovanni Angelo Becciu bíborost, a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusát. Az audiencia során a Szentatya engedélyezte a 8 új dekrétum közzétételét, köztük Mindszenty József és Henry Newman bíborosét is.

Nagy előrelépés történt Mindszenty József boldoggá avatási perében. Ferenc pápa elismerte, hogy Isten Szolgája Mindszenty József bíboros erényeit hősies fokon gyakorolta, s ezért Mindszenty bíborost a továbbiakban Isten Tiszteletreméltó Szolgája (venerabilis Dei servus) címmel illetjük.

A hősies erénygyakorlás az isteni (hit, remény, szeretet), a krisztusi (alázatosság, szegénység, engedelmesség, tisztaság, szelídség, türelem, megbocsátás, ellenségszeretet) és a sarkalatos erényeket (bölcsesség, igazságosság, erősség, mértékletesség) foglalja magában.

Megkezdődhet a boldoggá avatáshoz szükséges csoda kivizsgálása is: egy nagyon összetett, több tekintetben is halálos, agyi és gerincvelői érintettségű prosztatarák orvosilag megmagyarázhatatlan gyógyulása várja a római értékelést. A hősies erénygyakorlás mostani pápai elismerését követően indul majd el a vatikáni vizsgálat, amelynek kimenetelét soha nem láthatjuk előre, ezért további imameghallgatásokat vár az illetékes posztulátor és a Budapest-Esztergomi Főegyházmegye.

Dr. Erdő Péter bíboros így fogadta a hírt:

Nagy örömmel értesültünk róla, hogy Ferenc pápa jóváhagyta azt a határozatot, amely megállapítja, hogy Isten Szolgája, Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország prímása hősies fokban gyakorolta a keresztény erényeket.

Ezentúl tehát hivatalosan is tiszteletreméltónak nevezhetjük őt. Fontos lépés ez a boldoggá avatás felé, hiszen most már az imameghallgatások és csodák felülvizsgálata kezdődik. Ennek pozitív eredménye megmutathatja, hogy Mindszenty bíboros személyére nemcsak úgy tekinthetünk, mint példaképünkre, hanem hathatós közbenjárásával támogatni is tud minket.

Hosszú évtizedek imádsága és munkája után különös kegyelem számunkra Egyházunk legfőbb hatóságának elismerése. Ezért hálás köszönetet mondunk a Szentatyának és tovább folytatjuk imádságunkat, hogy tiszteletreméltó elődünket, aki minden szenvedést vállalva, rettenthetetlen hűséggel szerette Istent, Egyházunkat és népünket, mielőbb a boldogok sorában ünnepelhessük.

Róma, 2019. február 13.

+ Erdő Péter
bíboros, esztergom-budapesti érsek,
Magyarország prímása


Imádkozzunk tehát Isten Tiszteletreméltó Szolgája Mindszenty József boldoggá avatásáért:

Mennyei Atyánk! Szívesen fogadod híveid áldozatait, amelyeket Krisztus áldozatával egyesítve ajánlanak fel, hogy „kiegészítsék, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, az Egyház javára” (Kol 1,24). Fogadd kegyesen József bíboros szolgád megaláztatásait, áldozatait, amelyeket földi életében a magyar Egyházért és a magyar népért ajánlott fel. Szenvedése legyen napjainkban is előtted kedves áldozat Egyházunkért, hazánkért. Hozzá csatlakozva akarunk mi is imáinkkal, áldozatainkkal engesztelni nemzetünk lelki megújulásáért. És ha szent akaratoddal megegyezik, add meg hívő magyar népednek, hogy József bíboros szolgádat egykor Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus a mi Urunk által.

Ámen.

A hősies erénygyakorlás az isteni (hit, remény, szeretet), a krisztusi (alázatosság, szegénység, engedelmesség, tisztaság, szelídség, türelem, megbocsátás, ellenségszeretet) és a sarkalatos erényeket (bölcsesség, igazságosság, erősség, mértékletesség) foglalja magában.