A Mária Rádió nagypénteki műsorai

2019.04.15. 14:29


Nagypénteki honlap


Nagypénteken Krisztus megváltó szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. A Mária Rádió műsoraival a kereszt lábához visz közelebb.

Nagypénteken 8 órától a váci Szent Kereszt templomból közvetítjük a Jeremiás siralmai szertartást.

Otthon a családban című műsorban az alkoholizmus okozta szenvedésekről, fájdalmairól ejtünk szót, valamint az alkoholizmusból való szabadulásról és a testi és lelki gyógyulás folyamatáról. Ezt a műsort 8.30-tól hallhatják Márton Andrea közreműködésével.

9 órától Fülöp Ákos atya liturgikus műsorában a görög szenthárom nap liturgiáját fogja körbejárni.

A Kismamaklub című műsorban gyerekek fogják a keresztutat mondani, amit 10.50 -kor hallhatnak, Zsoldos Andrea közreműködésével.

Seidel Péter atya a nagypéntek lelkiségéről fog szót ejteni 13 órától.

16 órától a Hitvallóban  Zaymus Eszterrel beszélgetünk Bibliáról és az életről, ahol kitérünk arra, hogy mi a szenvedés értelme az életünkben és hogy hogyan erősödünk meg a szenvedésben.

16.50-kor Barsi Balázs atya VI. nagyböjti konferencia beszédét hallhatjuk.

Vácról  a Nagyboldogasszony székesegyházból közvetítjük a Passiót és a Szentkereszt hódolatot. Urunk szenvedésének liturgiáját dr. Beer Miklós püspök atya vezeti este 18 órától.

19.25-kor kezdődik az Isten jelenlétében című műsor, ahol Varga László atya elmélkedését hallhatjuk.

21.10-től Rómából a Colosseumtól közvetítjük a keresztutat Ferenc pápával.

***

Nagypénteken, az egyházi év legcsendesebb napján, Krisztus kereszthalálára emlékezünk. Ezen a napon az egyház nem mutat be szentmiseáldozatot, az úgynevezett csonka mise szertartásával fejezzük ki a Krisztus halála felett érzett gyászt. A nagypénteki szertartás három részből áll: az igeliturgiából olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel, a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentáldozás szertartásából. A templomokban általában délután három órakor keresztút-járást is tartanak.

A szertartás kezdetén a pap és kísérői leborulnak az oltár előtt, majd következik az igeliturgia, melynek részeként a szenvedéstörténetet, a passiót felolvassák vagy énekelve adják elő, drámai módon idézve fel Krisztus szenvedését, az Isten irántunk való szeretetének titkát. A szentírási olvasmányok utáni könyörgések az egyház tagjaiért és az egész világért szólnak: minden hívőért, a keresztségre készülőkért, az egyháztól elszakadtakért, a hitetlenekért, az Ószövetség népéért, a zsidókért, valamint az ország, a társadalom, a világ vezetőiért - és különösen a szenvedőkért.

Ezután a pap a virágvasárnapon letakart feszületről leveszi a leplet és kezdetét veszi a kereszt előtti hódolat: a hívek csókkal illetik, és térdet hajtanak a feszület előtt, amelyen ott az Üdvözítő, aki értünk szenvedett.

A szertartás a Miatyánk elimádkozása után az áldozással fejeződik be. Ezután a hívek a szentsír előtt imádkozhatnak.

Az egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek háromszor étkezhetnek és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell.