Lépes Lóránt atya húsvéti üzenete

2019.04.21. 00:15


húsvéti honlap


Kedves Hallgatói Család!

Húsvétkor ünnepeljük Krisztus győzelmét a bűn és halál felett. Örülünk annak, hogy Urunk, aki oly sokat szenvedett és meghalt értünk, él – feltámadt. Jézus feltámadása hitünk alapja, reményink beteljesedése. Hitünk központi eseménye értelmet ad a mi szenvedéseinknek, keresztjeink hordozásának. Eszünkbe juttatja, hogy bár a világból vagyunk, de nem vagyunk a világéi.


Az a példa, amelyet Szűzanya adott nekünk, mint Krisztus Urunk társa a szenvedésben és a megváltásban most is követésre méltó. Mindvégig kitartott Szent Fia mellett. Ma már a mennybe fölvett királynőként tiszteljük. Mi mindnyájan meghívottak vagyunk, hogy a Mária Rádión keresztül szolgáljuk az evangelizáció ügyét.

Az ünnepi pillanatokban köszönetemet fejezem ki az önkénteseinknek. Isten nem marad adós. Bőségesen megjutalmaz mindenkit az Ő nevében végzett missziós szolgálatért.

Áldott feltámadást kívánok az egész hallgatói családnak!