Keresztény Tanösvény kvíz részvételi szabályzat

2019.11.29. 15:04

 

A játékban részt venni a következőképpen lehet:

 

1. Töltsd ki a Keresztény Tanösvény sorozathoz tartozó összes kvízt és gyűjtsd össze a lehető legtöbb pontot.


2. Mindig ugyan azzal az email címmel és felhasználó névvel töltsd ki, amellyel elkezdted a játékot, mivel csak így tudjuk összegezni a pontjaidat a játék végén!


3. Az adott kvízt csak egyszer lehet kitölteni, amennyiben valaki többször tölti ki, úgy mi automatikusan az első kitöltés eredményét fogjuk figyelembe venni.

 

Érdemes feliratkozni hírlevelünkre és lájkolni Facebook oldalunkat, hiszen a kvízek legújabb részeit ezeken a felületeinken osztjuk majd meg! Ez azonban nem feltétele a játékba kerülésnek!

 

1. A kvíz játék szervezője


A játék a Mária Rádió és a Mária Út szervezésében valósul meg Böjte Csaba testvér hozzájárulásával.

 

2. Részvételi feltételek

 

A játékban bejelentett lakóhellyel rendelkező 18 év feletti személyek vehetnek részt. 18 év alattiak csak szülő, vagy gyám hozzájárulásával vehetnek részt a játékban. A játékban nem vehetnek részt a Mária Rádió és a Mária Út alkalmazottai, illetve a kampány és a játék szervezésében résztvevők.


A játékban azon felhasználók között sorsoljuk ki a lelkigyakorlattal egybekötött zarándoklatot, akik a legtöbb pontot gyűjtötték a játék időtartama alatt. Amennyiben a játék során a legtöbb pontot gyűjtők száma nem haladja meg a nyereményre szóló helyek számát, abban az esetben a legtöbb pontot gyűjtők a nyereményeket sorsolás nélkül kapják meg.


3. Játékszabály


A Keresztény Tanösvény sorozathoz tartozó kvízek kitöltésével tud a résztvevő pontokat gyűjteni. A játék az utolsó Keresztény Tanösvény epizódhoz tartozó kvíz kikerülésétől számított egy hét után ér véget. (várhatóan június 21.) Ezután összesítjük a pontokat és - ha szükséges – sorsoljuk ki a nyerteseket a legtöbb pontot összegyűjtött kitöltők közül.

 

Fontos, hogy mindig ugyan azzal az email címmel és felhasználó névvel töltse ki a résztvevő a kvízt, mivel csak így tudjuk összesíteni a pontjait a játék végén. Hibás kitöltésből származó pontvesztésért felelősséget nem vállalunk! Minden résztvevő csak egyszer töltheti ki az adott részhez tartozó kvízt. Amennyiben egy kvízt többször tölt ki az illető, abban az esetben az első kitöltés pontszámát fogjuk érvényesnek tekinteni.

 

4. A nyertesek kiválasztásának módja

 

A játék végére legtöbb pontot összegyűjtők közül kerülnek ki a győztesek. Amennyiben a játék során a legtöbb pontot gyűjtők száma nem haladja meg a nyereményre szóló helyek számát, abban az esetben a legtöbb pontot gyűjtők a nyereményeket sorsolás nélkül kapják meg.

 

5. A nyeremények átvételének és a nyertesek értesítésének módja

 

A nyerteseket a részvételhez használt email címen fogjuk értesíteni a részletekről. Amennyiben egy 5 napig nem jelez vissza az illető, abban az esetben egy másik nyertest sorsolunk helyette.
A nyeremény átvételéről kollégáink emailben tájékoztatnak majd a sorsolást követően.

 

6. A nyertesek kiválasztásának időpontja


A Keresztény Tanösvény Kvíz játék 2020. január 31. – 2020. június 21. között valósul meg.
A játék végi nyeremények sorsolásának időpontja:
• 2020. június 30.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy alaposan indokolt esetben a sorsolást elhalassza.


7. A játék nyereményei


A sorozat egyes szakaszaihoz (4 szakaszban készül a sorozat, tematikusan elválasztva) tartozó kisebb nyeremények könyv, CD, Rózsafüzér formájában kerülnek kiküldésre. A játék végén a legjobbak közül kerül ki 20 ember, akik részt vehetnek egy lelkigyakorlattal egybekötött zarándoklaton Böjte Csaba testvérrel, utazással és teljes ellátással együtt!


8. Szervező jogai


A Szervezőt a nyeremény átadásán kívül további kötelezettség a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli. Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a játékban való részvétellel összefüggésben, a játék esetleges hibáiból vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért nem vállal felelősséget.
Nem vállal felelősséget továbbá azért, ha a játék időtartama alatt a kvíz időszakosan nem érhető el.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit, vagy magát a nyereményjátékot a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A Részvételi Szabályzat megváltoztatását, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi a www.mariaradio.hu oldalon. A Játékban résztvevők felelőssége, hogy mindezekről megfelelően tájékozódjanak.
A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Részvételi Szabályzat megszegése esetén a Játékos részvétele érvénytelen.


9. Adatkezelés


A játék adatkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást, rendelkezéseket az Adatkezelési szabályzat tartalmazza.


10. A Részvételi Szabályzat Játékos általi elfogadása


A Játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.


11. Záró rendelkezések


A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak megfelelően használható fel.
Amennyiben a jelen Részvételi szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Részvételi szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a Részvételi szabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép. !

 

 

 

 


Mária Rádió • 1133 Budapest, Gogol utca 28. • Telefon: 06 1 373 07 01 • E-mail: info@mariaradio.hu
PartnereinkImpresszumKözhasznúsági jelentésAdatvédelem