Otthon a családban

Házasság és család - Az Erdélyi Mária Rádió műsora

Otthon a családban – Familia – Palatinus István atya műsora

Palatinus István atya, a délvidéki Mária Rádió műsorigazgatója értelmezi II. János Pál pápa apostoli buzdítását a keresztény család feladatairól a mai világban.

Műsoridő: hétfő 08:30-08:55 (kéthetente)

Otthon a családban – A Családbarát Akadémia műsora

A műsor a család minden tagját érintő vagy megszólító témákat vet fel. A műsorvezetők és a vendég riportalanyok szakmaiságuk és élettapasztalatuk megmozgatásával hozzák lendületbe a család aktuális élethelyzeteit. Ezzel elkezdődik egy szimbolikus utazás az életkorok, életszakaszok, az évszakok, ünnepkörök figyelembe vételével.

A Családok Évében a műsor mottója: „Úton a Család”

Műsorvezetők: Kulcsár Krisztina és Várfalvi Marianna

Műsoridő: hétfő 08:30-08:55 (kéthetente)

Otthon a családban – A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének műsora

A műsor célja, hogy családok, életutak, közösségi események bemutatásával megismertesse a hallgatókat az elcsatolt területeken, kisebbségben élő magyarság hétköznapjaival, ünnepeivel, örömeivel és küzdelmeivel. A műsor bemutatja, hogy a hit, a család, a nemzeti öntudat és az erős közösségi élet miképpen segíti a határon túli magyarság megmaradását, boldogulását.

Műsoridő: kedd 08:30-08:55 (kéthetente)

Otthon a családban – Az Együtt az Életért Egyesület műsora

Életvédő műsorok a Mária Rádió hullámhosszán

Műsorainkban az életvédelem kérdéseit járjuk körbe az egyén, a család és a társadalom szemszögéből. Mi forog egy nő fejében, ha váratlanul várandós lesz? Hogyan indul el egy házaspár az örökbefogadás útján, ha kiderül, hogy nem lehet saját gyermekük? Mi a valódi segítségnyújtás az élet alkonyán? A lehetőségek és megoldások mérlegének felvázolásával várjuk nemcsak a kismamákat, hanem minden hallgatót 19-99 éves korig.

Műsoridő: kedd 08:30-08:55 (kéthetente)

Otthon a családban – Házasság Happy E.N.D-del

A műsor célja, hogy ráébresszen minket, családosokat is a szentségi házasság fontosságára, miértjére. Mi az a plusz, amit ezáltal kaphatunk? Hogyan találkozhatunk mindennapjainkban Istennel, akár egyénileg, akár a házaspárunkkal közösen? Miként tudjuk a házasságunkat jobbá tenni? Személyes tanúságtételek segítségével próbál egy lehetséges utat mutatni házaspároknak.

Műsorvezetők: Tomka Barna és Kisberk Szabolcs

Műsoridő: szerda 08:30-08:55 (kéthetente)

Otthon a családban – Fészekmeleg

A Fészekmeleg az Erdélyi Mária Rádió műsora. Azzal a céllal született, hogy a családi élettel, gyermekneveléssel kapcsolatos jó gondolatokkal, megosztásokkal segítse a családokat abban, hogy Isten akarata szerint éljék meg családi életüket, szülői hivatásukat.

Műsoridő: szerda 08:30-08:55 (kéthetente)

Otthon a családban – Perczel Éva műsora a Családok évéről

A 2018-as évet Magyarország a Családok évének nyilvánította, melynek égisze alatt számos rendezvény kerül megszervezésre. Ezek bemutatását Perczel Éva műsorvezető végzi.

Műsoridő: csütörtök 08:30-08:55 (kéthetente)

Otthon a családban – MÉCSvilág, Mellen Sándor műsora

MÉCSvilág című új műsor a Családok éve programjaihoz kapcsolódik. Első közelítésben a célja, hogy bemutassa a MÉCS családközösségek életét és szolgálatát, többek között konkrét életpéldákon, tanúságtételeken keresztül láttatva a családi élet szépségeit, a nehézségek melletti örömeit és gazdagságát. Mindezek által az igazi cél a családok megerősítése, a fiatalok bátorítása és minden kedves hallgató lelki épülése. A tanúságtételekkel, élménybeszámolókkal, Bíró László püspök atya tanításával, zenével tarkított műsor első adása 2018. március 22-én hallható.

Műsoridő: csütörtök 08:30-08:55 (kéthetente)

Otthon a családban – Csegezi Mária beszélget hitről, szeretetről, elköteleződésről és a családról

Kötetlen beszélgetés hitről, szeretetről, elköteleződésről, értékrendről, gyermekáldásról, gyermektelenségről és sok minden más, életünket, szeretetkapcsolatunkat meghatározó dologról a családok évében – családok és családtagok közreműködésével.

A műsor célja, hogy a bemutatott családok és családtagok életpéldája bátorítást, segítséget adjon a hallgató családjában esetlegesen felmerülő problémák kezelésében, megoldásában, a gyermekek illetve a gyermektelenség elfogadásában. Megszólalnak házasságra készülők, házasságra felkészítők, szülők, nagyszülők, örökbefogadó szülők és örökbefogadott gyermekek, csonka családban maradottak, sikeres és gondokkal, nehézségekkel küzdő családok.

Műsoridő: péntek 08:30-08:55 (kéthetente)

Otthon a családban – Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről – Márton Andrea műsora

Otthon a családban című magazinműsor keretében új szerkesztő műsorvezető kezdi meg tevékenységét. Márton Andrea szociológus, szociálpolitikai szakértő, csoportterapeuta 19 évig dolgozott a Katolikus Karitász Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatban, foglalkozott függő betegekkel és családtagjaikkal. Jelenleg a Katolikus Szeretetszolgálat munkásra, ahol bentlakásos intézmények  működtetésével foglalkoznak. Ezen intézményekben idős, demens, fogyatékos személyeket gondoznak, ápolnak, valamint családok átmeneti otthonát is működtetnek.

Az új műsorban a családok életében megjelenő, mindennapi kérdésekről lesz szó. Pl.: Milyen örömök, nehézségek, milyen kihívások előtt áll egy pár, amikor várják első gyermeküket.  Mit jelent nagyszülővé válni?  Hogyan tud segíteni a hozzátartozó, ha függő családtagja van? Természetesen szó lesz arról is, hol és hogyan kérhetnek segítséget az érdeklődők, a családok, akik szeretnének segítséget kérni.

Műsoridő: péntek 08:30-08:55 (kéthetente)

Első adás 2018.04.06.-án.

Otthon a családban – A szeretet öröme – Beszéljünk a családról!

Amoris Letitia című apostoli buzdításában Ferenc pápa kifejezi reményét, hogy a dokumentumot a családok, valamint a családokkal foglalkozó lelkipásztorok gondosan és türelmesen fogják majd tanulmányozni.

Hat csoportbeszélgetésből álló lelkipásztori program segít felkészülni a résztvevőknek a Családok Világtalálkozójára, amelyet idén, 2018-ban Dublinban rendeznek meg. E beszélgetések arra hívják fel a figyelmünket, hogy gondoljuk át az Amoris Letitia -t, amelyet a két, családról szóló szinódus és az őket megelőző, világméretű konzultáció kapcsán írt Ferenc pápa.

E csoportbeszélgetések témáiról beszélgettem Bíró László katolikus tábori püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi referensével. Ezek segítenek megérteni Ferenc pápa Amoris Letitia-ban megfogalmazott megállapításait. Szó lesz majd többek között arról, milyen napjaink családi élete, milyen kihívásokkal kell ma a családoknak szembenézniük,  mire kell odafigyelnünk a gyermeknevelésben.

Ajánlom szíves figyelmükbe a kéthetente, szombaton hallható beszélgetést Bíró László püspök atyával.”

Műsorszerkesztő: Fodor Endre

Műsoridő: szombat 08:30-08:55 (kéthetente)

Otthon a családban – Tere-fere

Egy hívő keresztény újságírónő és egy ugyancsak hívő pszichológusnő beszélgetve dolgozza fel a bennünket körülvevő világ aktuális és fontos kérdéseit, (pl. családi szerepek, euthanázia, abortusz, családalapítás, gyermekvállalás…).

Műsoridő: szombat 08:30-08:55 (kéthetente)

Otthon a családban – Kamasz sarok

A műsorban a hallgató a serdülőkor gondjaival, nehézségeivel, örömeivel ismerkedhet meg. Célja az, hogy közelebb kerüljön hozzánk a kamasz és ez által akár nagymama valaki, akár szülő, akár nagybácsi, esetleg serdülőkorú, kicsit ismerősebbek legyenek számára azok a jelenségek, amelyek a valóságban sokszor elijesztenek bennünket… A generációk közötti szakadék áthidalása is cél. Emellett a sorozatban arról is szó lesz, hogy milyen veszélyek fenyegetik ezt a korosztályt, ami miatt a feléljük fordulás mindenképpen fontos. A műsorban az életből vett példákat és tapasztalatot, pszichológiai, pedagógiai tartalom szövi át.  A műsor szerkesztője, Bodó Mária pedagógus várja a hallgatókat 2 hetente hétfőn 25 percben reggel 8.30-kor.

Műsoridő: hétfő 08:30-08:55 (kéthetente)