Párbeszéd az emberért

2017.02.08. 14:42

- avagy az egyházak szerepe a mai társadalomban -

Platthy Iván műsora

 

 

Vallási közösségek hitéleti és közszolgálati tevékenységének bemutatása a mai Magyarországon.

A műsorba meghívott beszélgető partnerek a különböző vallási közösségek képviselői, szakértői, intézményvezetői. Olyan személyek, akik az emberek szolgálatára hívattak el. A műsor célja az ide tartozó és aktuális témakörök folyamatos napirenden tartása, és a minél szélesebb körű, nyílt párbeszéd.

 

Az emberek énje a mások helyzetébe való beleélés, a másokkal való együttérzés révén fejlődik

és virágzik. A jellem fejlődése tehát egyértelműen közösségi kérdés. Isten nem egyenként akar

bennünket tökéletes jelleművé nevelni, és aztán majd egyszer összehozni a többi üdvözülővel,

hanem azt akarja, hogy jöjjön létre itt a földön az a közösség, amely majd a mennyben

és az újföldön együtt fog élni.

Ezért is fontos a "Párbeszéd az emberért".

 

A beszélgető műsor házigazdája e téma elkötelezett, és kiemelt szakértője:

Platthy Iván

forras

A Forrás Média Stúdió műsora

http://forrasmedia.hu

Műsoridő: hétfő 21:00


ADÁS

A műsor vendégei

1

Platthy Iván

Nyugalmazott egyházügyi államtitkár, a beszélgetést vezeti dr. Erdélyi László

2

Dr. Paczolay Péter

Alkotmánybíróság elnöke

3

Dr. Erdő Péter

Bíboros, prímás az Esztergom-budapesti Főegyházmegye érseke

4

Dr. Szigeti Jenő

Professzor emeritus, vallástörténész

5

D. Szebik Imre

Nyugalmazott  evangélikus elnök-püspök

6

Kujbus Mihály

Nyugalmazott hajdúdorogi polgármester

7

Heisler András

MAZSIHISZ elnöke

8

Benkovich Ferenc

Pápai prelátus, a Győri Szentlélek Templom plébánosa

9

Prodán Gábor

Görögkatolikus esperes, Csepel, Halásztelek és Tököl parókusa

10

Csoma Áron

Tinnye-Piliscsabai református lelkész, a Confessió folyóirat főszerkesztője

11

Dr. Fischl Vilmos

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkára

12

Egyed Judit

Nyugalmazott egyházügyi tanácsadó

13

Dobszai János

HVG vezetőszerkesztője

14

Dani Zsolt

Szentendrei Baptista Gyülekezet lelkésze

15

D. Dr. Máté-Tóth András

Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszé­kének vezetője

16

Dr. Újvári Jenő

Pécs megyei jogú város nyugalmazott alpolgármestere

17

Dr. Korzenszky Richárd OSB

Tihanyi Bencés Apátság perjele

18

Dr. Roncz Béla

Aszódi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium igazgatója

19

P. Kozma Imre OH

Irgalmasrend budapesti képviselője, Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója és vezetője

20

Gálity Vojiszláv

Szerb Ortodox Egyház Budai Egyházmegye püspöki helynöke

21

Csernák István

Magyarországi Metodista Egyház szuperintendense

22

Hajnal György

Regnum Marianum templom plébánosa, protonotárius kanonok

23

Dr. Huszár Pál

Református Zsinat világi elnöke

24

Dr. Beer Miklós

Váci Egyházmegye püspöke

25

Pataky Albert

Magyarországi Pünkösdi Egyház elnöke

26

Platthy Iván

a beszélgetést vezeti dr. Erdélyi László a Forrás Média Stúdió vezetője

27

Dr. Kukorelli István

ELTE Alkotmányjogi Tanszék vezetője

28

Kiss László

Esperes, a Hévízi Szentlélek Templom plébánosa

 

29

Dr. Szenczi Árpád

KRE Tanítóképző Főiskola dékánja

 

30

Sisák Imre

Pásztó város volt polgármestere

 

31

Magyar István

Protoierej, a Magyar Ortodox Egyházmegye esperese

 

32

Dr. Fabiny Tamás

Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke

 

33

Écsy Gábor

Katolikus Karitász országos igazgatója

 

34

Dr. Kozma Gábor

Gál Ferenc Katolikus Főiskola rektora, Szeged

 

35

Birinyi József

Népzenész, népzenekutató, filmrendező

 

36

Szent-Iványi Ilona

Unitárius Egyház Egyházkerületének jegyzője

 

37

Dr. Papp Kornél

Halászteleki Bocskai István Református Oktatási Központ Általános Iskola főigazgatója

 

38

Molnár Sándor

Zalaszabari Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola igazgatója

 

39

Palánki Ferenc

Debrecen-nyíregyházi megyéspüspök

 

40

Mészáros Kornél

Magyarországi Baptista Egyház főtitkára

 

41

Sivarama Swami

Krisna tudatú hívők közössége vezető lelkésze

 

42

Farkas István

„Lupus atya”, piarista szerzetes

 

43

Csomós József

Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke

 

44

Kocsis Fülöp

Görögkatolikus érsek, a Hajdúdorogi főegyházmegye metropolitája

 

45

Dr. Mihálffy Balázs

agrármérnök, a Magyar Iszlám Közösség alapítója

 

46

Oroszki István

Bonyhád volt polgármestere

 

47

Dr. Stift Zoltán Angelico

Áldozópap, grafikus, szombathelyi börtönlelkész

 

48

Dr. Erdélyi László és Platthy Iván

évértékelő beszélgetése

 

49

Dr. Fazekas Csaba

egyetemi docens, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

 

50

Dr. Gábor József

Nyugalmazott egészségügyi államtitkár

 

51

Dr. Schweitzer Gábor tudományos főmunkatárs

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet

 

52

Dr. Bőzsöny Ferenc

Előadóművész, tanár, a Magyar Rádió főbemondója

 

53

Hajdú Zoltán

Református lelkész (Enying), volt országgyűlési képviselő

 

54

Koháry Ferenc

Lébény város evangélikus lelkésze

 

55

Dr. Kelemen József

Nyugalmazott honvéd altábornagy

 

56

Dr. Szederkényi Károly

Budapest-gazdagréti Szent Angyalok Plébánia plébánosa

 

57

Kerényi Zsolt

Dombóvár volt alpolgármestere

 

58

Dékány Árpád Sixtus OCist

Ciszterci szerzetes, a Zirci Ciszterci Apátság főapátja

 

59

Lehel László

Az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója

 

60

Laborczi Géza

Nyíregyházi evangélikus lelkész

 

61

Kamarás Katalin

Keramikus, népművészet mestere

 

62

Bábel Balázs

Kalocsa-kecskeméti érsek és metropolita

 

63

Putz József

Felsőzsolca Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatója

 

64

Vukovits Koszta

Szerb Ortodox Egyház múzeumának igazgatója

 

65

Székely János

Teológus, a Katolikus Egyház Esztergom-budapesti segédpüspöke

 

66

Dr. Mészáros Kálmán

Lelkész, egyháztörténész, főiskolai tanár, a Baptista Egyház volt elnöke

 


Következő adásaink

Mária Rádió • 1133 Budapest, Gogol utca 28. • Telefon: 06 1 373 07 01 • E-mail: info@mariaradio.hu