Az Apostoli Hitvallás

2017.03.07. 11:44

Hitünk legfontosabb igazságait, ősi szabályait minden szentmisén elismételjük, ezek átgondolása, megvallása újra és újra kereszténységünk alapját képezi. A modern tudomány eredményei sok hívőben kétséget ébresztenek a hitigazságokkal szemben, ezért nagyon fontos, hogy állandóan foglalkozzunk velük, megvédjük hitünket a támadásoktól. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek atya és Náray-Szabó Gábor egyetemi tanár, a Hit és Tudás című műsor szerkesztőjének beszélgetése a Hiszekegy igen tömören megfogalmazott kinyilatkozatásairól szól. A tudomány embere fogalmazza meg a modern világ által felvetett, sokszor megválaszolatlan kérdéseket, a teológus adja meg az eligazítást: miben hiszünk? Mondatról-mondatra haladva bomlik ki az isteni igazság, a hallgató segítséget kap hitének megerősítéséhez, esetleges kételyeinek feloldásához. A műsorból kiviláglik, hogy a kereszténység fokozatosan megújul, integrálja a tudomány eredményeit, miközben szilárdan kitart a gyökerek, az Apostoli Hitvallás mellett.

A műsor kéthetente csütörtökön 18:00-kor jelentkezik.


Következő adásaink

Mária Rádió • 1133 Budapest, Gogol utca 28. • Telefon: 06 1 373 07 01 • E-mail: info@mariaradio.hu