Biblia és irodalom

2017.07.31. 11:15

A Biblia és irodalom címmel augusztustól jelentkező új sorozatban bibliai tárgyú és ihletésű szépirodalmi alkotásokról lesz szó. Túlnyomórészt a magyar költészet remekeiből válogatok, ám olykor kivételképpen idegen alkotók művei, illetve prózai és drámai alkotások is sorra kerülnek.

A válogatás fő szempontja a műalkotások színvonala, mondanivalójuk mélysége lesz. Olyan költők verseiről beszélek, mint például Pilinszky János, Radnóti Miklós, József Attila, Nemes Nagy Ágnes, Károlyi Amy, Zelk Zoltán, Dsida Jenő, Rónay György, Weöres Sándor, Áprily Lajos, Csorba Győző, a régebbiek közül a költő Zrínyi Miklós, Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály és még sokan mások, de nem mellőzök olyan bevallottan ateista költőket sem, mint Szabó Lőrinc, ha hívő emberek számára is fontos mondanivalójuk van. A művészek leggyakrabban azokat a történeteket dolgozzák fel a Szentírásból, amelyeket minden kor aktuálisnak érez, és mindig újra- meg újraértelmez, aktualizál. Az Ószövetségből ilyen Káin és Ábel, a vízözön vagy Bábel tornya és néhány nagy zsoltár, míg az Újszövetségből a tékozló fiú története vezeti a listát, valamint Lázár feltámasztása, az Advent és a Karácsony, a Nagyhét és Jézus szenvedéstörténetének részletei. – Mit adnak hozzá az irodalmi feldolgozások a mai ember bibliaértéséhez? Rengeteget! A legnagyobbak általában nem vagy nem csupán a szó hagyományos értelmében vallásos, egyházias mondanivalót közvetítenek. A bibliai történetekben a hívő és nem hívő művészek egyaránt örök érvényű életmintákat, emberi, etikai modelleket látnak elsősorban, amit kivételes művészi érzékenységgel képesek ábrázolni, megragadva a saját korukban vagy épp minden korban érvényes, örök mondanivalót. – Az új sorozat augusztustól kéthetenként jelentkezik a szokott időpontban, vasárnap este 20.15 perctől.

Dér Katalin műsorvezető


Következő adásaink

Mária Rádió • 1133 Budapest, Gogol utca 28. • Telefon: 06 1 373 07 01 • E-mail: info@mariaradio.hu