Az Apostolok cselekedetei

2018.08.21. 14:49

A hőskor

Dér Katalin 2018. szeptembertől új bibliai sorozattal jelentkezik, címe: „Az Apostolok cselekedetei – A hőskor”. Szent Lukácstól két könyvet olvasunk az Újszövetségben, evangéliumát és az Apostolok cselekedeteit, mivel ő is, mint valamennyi tanítvány, meg volt győződve arról, hogy mindaz, ami Jézus mennybemenetele és az első Pünkösd után történt, az Úr földi szolgálatának egyenes folytatása, munkájának második szakasza. Az ősegyház hősei a csodákat, gyógyulásokat és megtéréseket soha nem maguknak, nem saját erejüknek tulajdonították. Pontosan tudták, hogy maga a feltámadott Jézus cselekszi bennük mindezeket a Szentlélek által. Ezért sokan az „Apostolok cselekedetei” helyett inkább a „Jézus cselekedetei a Lélek és az apostolok által” címet adnák az iratnak.

A mű az ősegyház hiteles története a harmincas évek elejétől a hatvanas évekig – a hőskor. Arról szól, hogyan, milyen szenvedések, üldöztetések közepette nyerte meg ez a kicsiny, szegény, többnyire egyszerű emberekből álló gyülekezet az akkor ismert világ jó részét Közel-Keleten és Európában Krisztus evangéliuma számára, és miképpen volt ez lehetséges olyan tüneményesen rövid idő alatt, ami egészen példátlan a vallások történetében. A főhős Péter, s még inkább Pál. A szent szerző azonban a történések elmondásában nem megy el Pál haláláig, a könyvnek nincs szép, lekerekített befejezése. Ezzel Lukács azt érzékelteti, hogy a történet, Krisztus evangéliumának terjedése, terjesztése tovább folytatódott, s folytatódik napjainkban is. – A sorozat kéthetenként jelentkezik, mindenkit szeretettel várunk.

 

Műsor időpontja: kéthetente vasárnap 20:16

Következő adásaink

Mária Rádió • 1133 Budapest, Gogol utca 28. • Telefon: 06 1 373 07 01 • E-mail: info@mariaradio.hu