Hit, értelem, gyógyulás

Dr. Csókay András műsora

A "Hit, értelem, gyógyulás" műsort két orvos vezeti, egy testi és egy lelki gyógyító (idegsebész és pszichiáter). Azért tartjuk jónak ezt az összetételt, mert így egyaránt teret tud kapni a gyógyulás testi és lelki vonatkozása is. Mivel orvosok vagyunk, akik évekig tanulták az orvostudományt, és egyben hívők is, fontosnak tartjuk kihangsúlyozni a gyógyulásban mind az értelem, mind a hit szerepét. Az első helyen a hit áll, az elsődleges, utána az értelem, amit szintén fontosnak tartunk. A hit a Jó Istenben, felismerve jelenlétét egymásban, önmagunkban. Az értelem a hit segítségével szárnyra kelhet, magasra emelkedhet, és igazán gyógyíthat.

Örömmel hívunk lelkész, orvos és más vendégeket, ezáltal gazdagodunk mi is és a hallgatók is. Műsorunk interaktív. Szívesen vesszük, ha hozzászólásaikkal színesítik, gazdagítják a műsort.

Műsoridő: kedd 16:50 (4 hetente)

 

 


Következő adásaink