Jel-kép-tár

Keresztény szimbólumok, tradíciók az európai és magyar kultúrában

A műsor célja, hogy a világ egyes elemeihez (színek, számok, állatok, növények, stb), valamint a liturgikus év ünnepeihez kapcsolódóan ismertesse azokat a szimbólumokat, amelyek áthatották az európai, benne a magyar kultúrát. A Biblia és a keresztény tradíció alapján az európai művészet ikonográfiai hagyományában, irodalmi és zenei életében olyan gazdag motívumrendszer alakult ki, amelyek értelmezése kultúránk lényegéhez, alapjaihoz vezet el. Az adásfolyam közel száz szimbólumot tárgyal, három blokk szerint csoportosítva: szűkebb értelemben vett szimbólumok, ünnepek és szentek. Szellemi alapja a műsor készítésében részt vevők által szerkesztett Szimbólumtár (Balassi Kiadó, több kiadás), illetve Bálint Sándor könyvei. Ezen túlmenően a klasszikus világ- és magyar irodalom, zene- és művészettörténet számos alkotása bemutatásra kerül egy-egy bennük meglévő szimbólum kapcsán, újfajta kapcsolatrendszert tárva fel a hallgatók számára.

A beszélgetéseket Pál József, a Szegedi Tudományegyetem professzora vezeti, meghívott vendégei Újvári Edit szerkesztőtárs mellett az egyetem több ismert professzora, akadémikusa különféle tudományág képviselői, matematikusok, fizikusok, vegyészek, biológusok, illetve irodalom-, művészet és zenetörténészek. Rajtuk kívül aktív költő, zeneszerző és festő is megszólal.

Műsoridő: szerda 22:00 (4 hetente)


Következő adásaink