Örök Ige

Szentírás

A biblia a nem hívők szerint is az emberiség megkerülhetetlen ősi bölcsességének lenyomata, amelyből erőt, útmutatást és vígasztalást lehet meríteni. A hívők szerint pedig az örökkévaló és mindenható Isten sugallta írás, amely ebben a dimenzióban is ekligazítást nyújt. A műsor e hallatlan jelentőségű mű folytatásos felolvasása.


Következő adásaink