Pénz és élet

Alternatívák a gazdaságban Baritz Sarolta Laura domonkos szerzetes műsora

A műsor gazdasági, társadalmi, üzleti témákat, kérdéseket vet fel, s bemutatja a keresztény alternatívákat az Egyház társadalmi tanítása alapján. Eszerint: pénz és élet megférnek egymással, ha szemléletváltással közelítjük meg őket. A műsorban számos fogalom, gondolat e téren "új" értelmet nyer, vagyis a keresztény szemlélet eredeti megközelítéseivel ismerkedhetünk meg."
Műsorvezető: Baritz Sarolta Laura OP közgaszdász, hittanár

  
„KERESZTÉNY TÁRSADALMI ELVEK A GAZDASÁGBAN" CÍMMEL SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INDUL A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLÁN 2010 SZEPTEMBERÉTŐL

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2009 őszén konferenciát rendezett „Mit ér a katolikus társadalmi tanítás válság idején" címmel. A rendezők várakozásait messze túlszárnyaló figyelem övezte a konferenciát. Azzal szembesültünk, hogy a téma húsbavágó kérdéseket vet fel:

A kor, amelyben élünk krízisekkel terhelt. A gazdaságról vallott felfogásaink sok tekintetben már nem helytállóak. De azt is láthatjuk, hogy egy új paradigma megszületésénél már sok jószándékú ember bábáskodik. Az átmenet régi és új között ugyan sok feszültséget hordoz magában, de egyben termékeny időszak is, melyben lehetőségünk kínálkozik, hogy válaszokat találjunk a jelen kor (és a jövő) emberiségét érintő kérdésekre.

Felelősség, remény és annak meggyőződése hatja át gondolkodásunkat, hogy a kereszténység által közvetített üzenet egyetemes. Számunkra ebből az következik, hogy útkere¬sésünkhöz korszerû iránymutatást kaphatunk akkor is, amikor a természettudo¬mányokról és azok gyakorlati alkalmazásáról, hatásairól, felelősségről, etikus gazdaságról, fenntartható fejlődésről gondolkodunk.

Vajon csak elszenvedjük a jövőt, vagy felelősséggel alakítjuk?

E gazdaságetika jobb megismerése érdekében „Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban" néven új, az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett szakirányú továbbképzés indul a budapesti Sapientia Főiskolán, levelező tagozaton (pénteki és szombati oktatás keretében).
A szakirány célja, hogy az Egyház társadalmi tanítása alapján olyan keresztény szemléletű integrált gazdasági képzést nyújtson hallgatóinak, ahol elsősorban a már meglévő gazdasági ismereteikhez szerezhetnek szemléletformáló és a szakmai tudást elmélyítő ismereteket.
Az integrált tananyag három részből áll össze: a gazdasági, a társadalomtudományi és a filozófiai-teológiai blokkok együtteséből, melyek egymásra épülése és holisztikus szemléletük biztosítja a fenti célok elérését.
A szakirányú képzés oktatói közgazdász tanárok, illetve a keresztény vállalkozás terén elmélyült szakmai tapasztalatokkal rendelkező vállalatvezetők, valamint a Főiskola filozófus és teológus oktatói. A továbbképzés terén a Sapientia Főiskola együttműködik a római Szent Tamás Pápai Egyetem (Angelicum) Társadalomtudományi Karával és a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karával.
A Főiskola várja a szakirányra mindazok jelentkezését, akik már legalább BA/BSc fokozattal, vagy régi rendszerű főiskolai diplomával rendelkeznek bármely szakról. A közgazdász diploma nem követelmény, de hasonlóan az angol nyelv ismeretéhez, a felvételnél előnyt jelent. Kívánatos, hogy a jelentkezők rendelkezzenek gazdasági alapismeretekkel. A felvételi írásbeli és szóbeli részből áll, ahol az előzetesen közreadott ajánlott irodalom ismeretéről és a gazdasági alapműveltségről adnak számot a jelentkezők.
A képzéssel kapcsolatos további részletek a Főiskola honlapján találhatóak: http://sapientia.hu/ Jelentkezési határidő: 2010. április 15, pótfelvételi: 2010. augusztus 16.

Az új képzéssel kapcsolatban megfogalmazott vélemények:

„A Pápai Szent Tamás Egyetem Társadalomtudományi Karán, Rómában évek óta foglalkozunk a közgazdaságtan és az Egyház társadalmi tanításának oktatásával, nagy érdeklődés mellett.
Úgy gondolom, hogy lehetséges korunk gazdasági és etikai válságából kiutat találni ezen az úton járva, és egy ilyen irányú továbbképzés valós eredményekhez vezethet."
(Helen Alford OP, dékán)

„Eddig mintha külön állt volna a gazdaság és a hit, az üzlet és az etika világa. (...) Aki hosszú távon szeretne sikeres lenni, és embertársain akar segíteni, az mindig az egész embert nézi: testestől, lelkestől. A Béres család mindig a teljes értelemben vett egészséget próbálja szolgálni: az ember testi, lelki és szociális egészségét."
Dr. Béres József

„Szerintem a (...) szak egy nagy hiányt pótol a magyar oktatási rendszerben, mert két olyan dolgot ötvöz egymással, amit a mai társadalom sajnos külön dolgoknak tekint: a kereszténységet és a gazdaságot."
Kunsági Anna, Budapesti Corvinus Egyetem


További kérdések esetén kérjük, keresse Dr. Borókay Réka főtitkárt a borokay.reka@sapientia.hu címen, vagy +36 20 459 7861-os telefonszámon!

A témával kapcsolatos újságcikk itt olvasható.


Következő adásaink

Mária Rádió • 1133 Budapest, Gogol utca 28. • Telefon: 06 1 373 07 01 • E-mail: info@mariaradio.hu