Élő hit

Hitről gyerekeknek, fiataloknak


Hittanóra sorozat általános iskolásoknak az „ÉLŐ" hittankönyv-család anyaga alapján. A hittani ismereteket a mindennapi élettel párhuzamba állítva, beszélgetéssel, kérdésekkel kiegészítve mutatja be a műsor. Elhangzanak ünnepekhez, liturgikus időszakokhoz kötődő aktualitások. Az adásokat a feldolgozott témához kapcsolódó történet zárja. A már elhangzott adások a rádió honlapjáról is meghallgathatók. A hallgatói véleményeket, kérdéseket, javaslatokat a következő címre várjuk: elohit@mariaradio.hu

Műsorvezetők: Erdő Mária, Bebesi-Horváth Kata, Gőcze Iván

Telefonos munkatárs: Száraz Katalin

Technikai munkatárs: Fülöp András

 


 Erdő Mária
 Bebesi-Horváth Kata
 Száraz Katalin
 Fülöp András
 Gőcze Iván
 műsorvezető műsorvezető telefonos munkatárs
 technikai munkatárs
 műsorvezető

 

A 2010/2011 tanév adásainak témái:

1. Az Egyház megszületése és terjedése

2. Az Egyház üldözése

3. A küzdő, a szenvedő és a megdicsőült Egyház

4. A templom és a szentmise

5. A keresztség szentsége

6. A bérmálás szentsége

7. Az Oltáriszentség

8. A bűnbánat szentsége

9. A betegek szentsége

10. Az egyházi rend szentsége

11. A házasság szentsége

12. Az egyházi év

13. Advent - Karácsony

14. Nagyböjt - Virágvasárnap

15. Nagycsütörtök - Nagypéntek

16. Húsvét - Mennybemenetel

17. Pünkösd - Úrnapja

18. Mária ünnepek - A vasárnap

 A 2009/2010 tanévben elhangzott adások témái:

1. Az Újszövetség - Zakariás és Erzsébet

2. Az angyali üdvözlet

3. Jézus születése

4. A pásztorok látogatása

5. A napkeleti bölcsek

6. A Szent Család Egyiptomba menekül

7. A tizenkét éves Jézus a templomban

8. Jézus megkeresztelkedése

9. A Kánai menyegző

10. Jézus lecsendesíti a vihart

11. Jézus feltámasztja Jairus leányát

12. A csodálatos kenyérszaporítás

13. Jézus bevonul Jeruzsálembe, az utolsó vacsora

14. Jézus szenvedése és halála

15. Jézus feltámadása és mennybemenetele

16. Példabeszéd az irgalmas szamaritánusról

17. Példabeszéd a tékozló fiúról

18. Példabeszéd a magvetőről

2008/2009 tanévben elhangzott adások témái:

1. Mi a Biblia? A világ teremtése

2. Az első emberek: Ádám és Éva

3. Káin és Ábel története

4. A vízözön története

5. A bábeli torony története

6. Az ősatyák: Ábrahám, Izsák és Jákob

7. József és testvérei

8. József Egyiptomban

9. Mózes születése

10. Mózes küldetése, az egyiptomi csapások

11. Kivonulás Egyiptomból

12. A tízparancsolat

13. A választott nép bevonul az ígéret földjére

14. Dávid és Góliát

15. Salamon a bölcs király

16. Jónás próféta


Következő adásaink

Mária Rádió • 1133 Budapest, Gogol utca 28. • Telefon: 06 1 373 07 01 • E-mail: info@mariaradio.hu