Céges támogatás

Mit jelent az, hogy 100% + 20% + 20%?

 

  • A 100%, a ténylegesen átutalt adomány, úgy csökkenti az adóalapot, mint minden számlával igazolható költség.
  • Az első 20%-os rész, azért vonható le az adóalapból, mert azzal közcélú szervezetet támogat.
  • A második 20%-os adóalap-csökkentésre azért lesz jogosult, mert adományozásáról tartós adományozási szerződést kötött.

 

EZEKET AZ ELŐNYÖKET AKKOR IS ÉLVEZHETI, HA SZERVEZTÜNKKEL KÖT TARTÓS ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉST!

Hálásak leszünk azért, ha vállalkozóként megfontolja, hogy a Mária Rádiónak – pontosabban az azt fönntartó Mária Rádió Közhasznú Egyesületnek – tartósan adományt folyósít.

Köszönjük, hogy érdeklődik a tartós adományozás előnyei iránt!

Röviden: 100% adományra, 100% +20% +20% adóalapból levonható kedvezményhez jut az adományozás minden évében.

Adományozási GYIK

1.) Melyek az adományt fogadó szervezet legfontosabb adatai?

Mária Rádió Közhasznú Egyesület

Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 7.

Adószám: 19385226-1-19

A szervezet képviselője: Dr. Szabó Tamás elnök

2.) Megtekinthetem előre a tartós adományozásról szóló szerződést?

Igen. A szerződés mintája innen letölthető.

3.) Milyen jogszabályok vonatkoznak a tartós adományozásra?

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 7. § (1) bekezdés z) pontja és a Tao tv. 3. melléklete B) részének 17. pontja.

4.)Ki áll rendelkezésemre a továbbiakban?

Kérem, forduljon Boros Zoltánhoz.

E-mail címe: boros.zoltan@mariaradio.hu

Telefonszáma: +36 30 330 1477