Céges támogatás

 1. Mit jelent az, hogy 100% + 20% v. 100% + 20% + 20% adókedvezmény?
 • A 100%, a ténylegesen átutalt adomány, ráfordításként könyvelve úgy csökkenti az adóalapot, mint minden más számlával igazolható költség. [Tehát nem kell megnövelni az adományozó adózás előtti eredményét az adomány címen nyújtott támogatás (pénz, eszköz, szolgáltatás) adóévi ráfordításként elszámolt összegével, ha az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt.]
 • Az első 20%-os rész, azért vonható le az adóalapból, mert azzal közcélú szervezetünket támogatja.
 • A második 20%-os további adóalap-csökkentésre akkor lesz jogosult, ha adományozásáról tartós adományozási szerződést kötött velünk.[Csökkenti az adományozó adózás előtti eredményét a Civil tv. (2. §, 20. pont) szerinti közhasznú tevékenység támogatásaként nyújtott adomány értékének

 • 20 százaléka közhasznú szervezet támogatása esetén
 • további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.]

EZEKET AZ ELŐNYÖKET AKKOR IS ÉLVEZHETI, HA SZERVEZTÜNKKEL KÖT TARTÓS ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉST, MIVEL SZERVEZETÜNK A MÁRIA RÁDIÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ CIVIL SZERVEZETNEK MINŐSÜL!

Köszönjük, ha szándékában áll vállalkozása által támogatni adományával a Mária Rádió szolgálatát!

Röviden:

Céges Adományt a Mária Rádió számára, a következő bankszámlára utalhat:

Mária Rádió Közhasznú Egyesület
1091 8001 – 0000 0069 – 1231 0024

Ha vállalkozása által adományoz nekünk, akkor a 100% adománya után, normál esetben 100% + 20%, tartós adomány esetén 100 % + 20 % +20% adóalapból levonható kedvezményhez jut az adományozás évében!

Hálásak leszünk azért, ha vállalkozóként megfontolja, hogy a Mária Rádiónak – pontosabban az azt fönntartó Mária Rádió Közhasznú Egyesületnek – egyszeri vagy akár tartós adományt folyósít.

Adományozási GYIK

1.) Melyek az adományt fogadó szervezet legfontosabb adatai?

Adományt fogadó szervezetünk: Mária Rádió Közhasznú Egyesület
Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 7.
Adószám: 19385226-1-19
Nyilvántartási szám: 19-02-0003059
A szervezet képviselője: Dr. Szabó Tamás, elnök
 
2.) Kik vehetik igénybe a Mária Rádió Közhasznú Egyesületnek adott adomány után az adókedvezményt?
Csak a társasági adó alanya jogosult a társasági adóval kapcsolatos kedvezmények, így az adományhoz kapcsolódó kedvezmény érvényesítésére is.
 
3.) Milyen jogszabályok vonatkoznak az adományozás után igénybe vehető adó- illetve adóalap csökkentő kedvezményekre, és mekkora ez a kedvezmény?
A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 7. § (1) bekezdés z) pontja és a Tao tv. 3. melléklete B) részének 17. pontja, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 114. § (1) bekezdés alapján: 
 • a közhasznú szervezetnek nyújtott adomány – a közhasznú szervezet által kiállított igazolás birtokában – költségként elszámolható 2012. január 1-jétől,
 • valamint csökkenti az adományozó adózás előtti eredményét a közhasznú szervezetnek a közhasznú tevékenység támogatásaként az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott adomány értékének 20 százaléka
 • tartós adományozási szerződés keretében 40 százaléka
 • de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.
 
4.) Mi alapján vehetem igénybe a pénzbeli adományom utáni adókedvezményt?
Közös szabály az, hogy a támogatott szervezet az adományról kedvezményre jogosító igazolást ad, amelynek birtokában a támogató a hatályos és rá vonatkozó szabályok szerint adó- illetve adóalap csökkentő kedvezményt számolhat el.
Az adókedvezményre jogosító igazolásnak kötelezően tartalmaznia kell:
 • az adományban részesülő és az adományozó (adózó) megnevezését, székhelyét, adószámát
 • az adomány összegét
 • a támogatott célt
Nem kötelező tartalmi elem, de az igazoláson feltüntethető
 • az adományban részesülő szervezet közhasznú jogállása
 • valamint, hogy az adományozás a két fél között megkötött tartós adományozási szerződés keretében érkezett-e, hivatkozva a megkötött szerződésre (továbbá esetleg a megállapodás szerint ez hányadik évi adomány összeg)
5.) Mik a feltételei a tartós adományozásnak?
Tartós adományozás létrejöttéhez az alábbi feltételek szükségesek [Civil tv. 2. § 27. pont]:
– Írásos adományozási szerződés (Tartós adománynak minősülő pénzbeli támogatás kizárólag a civil szervezet és az adományozó vállalkozás által írásban kötött szerződés alapján nyújtható.)
– A szerződésben az adományozó vállalkozás arra vállal kötelezettséget, hogy a pénzbeli adományt
 • a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében,
 • és az azt követő legalább három (3) évben,
 • évente legalább egy alkalommal
 • mind a 4 évben azonos vagy növekvő összegben
 • ellenszolgáltatás nélkül adja a Mária Rádió Közhasznú Egyesület számára, azzal hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatása nyújtása keretében utal az adományozó vállalkozás nevére és tevékenységére.
 
6.) Megtekinthetem előre a tartós adományozásról szóló szerződést?
Igen. A szerződés mintája a lap alján a tartós adományozás gombra kattintva letölthető.
 
7.) Ki áll további információkkal a rendelkezésemre?
Kérem, forduljon Boros Zoltánhoz.
E-mail címe: koordinacio@mariaradio.hu
Telefonszáma: +36 30 330 1477