visky

Visky András József Attila-díjas író, drámaíró, dramaturg, egyetemi tanár, színházi teoretikus. Hivatása során neves rendezőkkel dolgozott együtt, leggyakrabban Tompa Gáborral. A Kolozsvári Állami Magyar Színháznál több mint negyven előadás létrejöttében vett részt dramaturgként, drámáit magyar, román és amerikai színpadokon is bemutatták. A Kolozsvári Állami Magyar Színház dramaturgja, művészeti aligazgatója.


Visky András: Kitelepítés

Visky András író egy református lelkészcsalád hetedik gyermeke. Édesapja Visky Ferenc református lelkész volt, akit az ’56 utáni ideológiai tisztogatás politikája idején, 1958-ban 22 év börtönbüntetésre ítéltek. Nem sokkal ezután feleségét és gyermekeit – köztük az ekkor kétéves Visky Andrást – egy lágerbe internálták. Az íróval Kitelepítés c. regénye kapcsán Prontvai Vera beszélget

Visky András: Hitvalló

Visky András édesapja, Visky Ferenc református lelkész volt, akit az ’56 utáni ideológiai tisztogatás politikája idején, 1958-ban 22 év börtönbüntetésre ítélt a román vezetés . Visky András néhány éves korában a Duna-delta lágerébe került édesanyjával és testvéreivel. A hit megőrzéséről, a túlélésről, hivatásáról tesz tanúságot.

Visky András: Tanítványok

„A Tanítványok a Szentírás terét és idejét kitágítva a bibliai üldözők elől menekülő tanítványokat egy barakkba menekíti. Ily módon az előadásban az 50-es 60-as évek megfélemlítéssel teli Romániájának légköre rajzolódik ki. A történet három síkon bomlik ki, nemcsak az evangélium és a hatvanas évek romániai valóságának szintjén, hanem az abszurd drámára való rájátszások szintjén is. A két tanítvány a Godot-ra várva szövegeit alakítja át bohócjelenetekké, hogy ezzel is az Istentől elhagyott világ abszurditását sugallja.” idézet forrás: port.hu

Visky András: Júlia

A „Júlia – Párbeszéd a szerelemről” című monodráma a szerző családjának tragikus sorsát mutatja be. Édesapja Magyarországon képzett református lelkész, aki fiatal feleségével a második világháború után Magyarországról „átszökik” Erdélybe, hogy a nyáját szolgálja. Az 1956-os ideológiai tisztogatás következményeként 22 év börtönre ítélte őt a román kommunista diktatúra. Nem sokkal később feleségét, Júliát hét gyermekével kitelepítik a Duna-deltá Gulágjába. Azt sem tudja, hogy férje él-e még. Júlia az emberpróbáló helyzetben is a szerelemről és a hűségről ad tanúbizonyságot. Hűséges marad Istenhez, férjéhez és a magyarsághoz.

Visky András: Alkoholisták

Éva, a kisváros körberajongott szépe, énekesi színészi pályára készül, ám a véletlen úgy hozza, hogy szerelembe esik egy híres bukaresti színésszel, akit azonban csak a rövid távú románc érdekel. Az életét mélyen megsebző kapcsolat után Évát egy állatorvos veszi el, aki a legnehezebb helyzetekben is kitart mellette, annak ellenére, hogy a felesége több gyermeket is szül neki, különböző, tulajdonképpen kideríthetetlen kapcsolatok gyümölcseként.

Visky András: Visszaszületés

A holokausztból kiindulva Visky András egy névtelen ember történetét meséli el, akinek azonossága ismeretlen… Az előadás gondolkodásra késztet a népek sorsáról, hátrahagyott örökségünkről, a vallás helyéről a világhoz való viszonyunkban, arról, hogy mik vagyunk, és főleg arról, hogy miért jutottunk idáig. Egy előadás, mely segít átgondolni és bekötözni sebeinket.

Visky András: Pornó

„Húsz éven át cipeltem magammal egy nagyon személyes, tulajdonképpen megoszthatatlan, legalábbis annak hitt történetet, de aztán egyszercsak elért a budapesti Nemzeti Színház felkérése, és elhatároztam, hogy nem halasztom tovább, elmondom, lesz, ami lesz. Harmadik gyermekünket vártuk 1989-ben, Szatmárnémetiben. Már belátható közelségbe került a szülés ideje, amikor a magzat úgy döntött, mégsem jön erre a világra. Belehalt édesanyja testébe. Születése előtt feladta, mint Beckett anyaméhben monologizáló, megszületni nem akaró, végül pedig április 13-án, nagypénteken, egyenesen a halálba beleszülető énje. A mi gyermekünk karácsonykor érkezett volna, a forradalommal együtt, de a mi karácsonyunk akkor nem a születés, hanem a gyermekhalál éve lett. Megszűnt dobogni a szíve, nem mozdult többet, leélte el sem kezdett életét – ki érti ezt? »Pornó« – egy fiktív fedőnév. A valóság viszont ennél a fikciónál sokkal elképesztőbb. A fedőnév viszont nem fedi el a valóságot. Reménységem szerint feltakarja.” Visky András

Visky András: Megöltem az anyámat

Visky András szövegéről közel két éve beszélgetünk, gondolkodunk, vitázunk. Az identitásjátékként meghatározott szöveg bennünket is identitásjátékba sodort: Bernadett és Csipesz találkozásainak keresése közben nemcsak színészként, hanem rendezőként, dramaturgként, díszlet- és jelmeztervezőként is próbára kellett tennünk magunkat.

Visky András: A test történetei

Négy női sors, négy női test története a halottakról, halálról, traumáról és az identitás megtalálásáról.. „A test történetei… a nyitott dramaturgia technikájára épülnek. Elképzelésem szerint az öt szöveg különböző kombinációit adná elő a színház, így a néző mindig másik két előadást nézhetne meg, akár különböző sorrendben is. Így a szövegek – és nagyjából 50–60 perces előadások – egymás tükrében és kontextusában mást jelenthetnének: a test történeteit, a lehető legkülönbözőbb fénytörésben, egyetlen színházi tér (díszlet) variációjaként.” Visky András