A közösség szolgálatában

Márton Áron püspök élete és kora

A műsorban szeretnénk bemutatni Márton Áron gyulafehérvári püspök úr színes személyiségét, az általa vallott és képviselt keresztény, katolikus elveket, örök értékeket. Azt az eszmeiséget amely által eljutott az életszentségre, amelyet nekünk ma élő keresztény és nem keresztény magyaroknak követnünk kellene ebben a világban, hogy nemzetünk azzá legyen amelynek Isten eltervezte. Bekívánjuk mutatni a szent püspök emberi életútját, főpásztori tevékenységét, hősies kiállását Krisztusért és egyházáért, nemzetéért az ateizmussal szemben. Valamint azt is, hogyan gondolkodott a kultúráról, a népnevelésről és társdalomszervezésről, a közéletről, a családról, a lelkipásztori egyházról. A havonta jelentkező műsorban kb.35p lenne egy adott témán keresztül életének bemutatása és a műsor végén a hallgatók kérdéseire is válaszolnánk amelyek Márton Áron személyével kapcsolatosan hangzanak el. A műsor folyamatosan készül, a lehetőségek figyelembe vételével.

Műsoridő: csütörtök 18:00 (4 hetente)

Műsorvezető: Soós Károly

Korábbi műsorok meghallgatása

Következőleg adásban lesz: