Életige

A Fokoláre lelkiségi mozgalom műsora

“Megértettük, hogy a világnak az evangélium gyógyító erejére van szüksége, mert csak az Örömhír képes visszaadni számára azt az életet, amely hiányzik belőle. Ezért éljük mi az Élet Igéjét.” (Chiara Lubich)

Chiara Lubich (Trento, 1920-2008) a Fokoláre Mozgalom alapítója és elnöke az egyik legismertebb egyházi személyiség volt. Ma 96 nyelvre és nyelvjárásra fordítják le azt a magyarázatot, amit havonta a szentírás egy-egy mondatához írt. Az élet igéje nyomtatott lapokon, újságokon és az elektronikus médián keresztül milliókhoz jut el, és milliók igyekeznek tettekre váltani a mindennapjaikban, hogy újraevangelizálják az életüket. Rendszeresen megosztják egymással azokat a felfedezéseket és tapasztalatokat, amiket a megélt ige szül bennük. Ez a gyakorlat napjainkban messze túlterjed a Fokoláre Mozgalmon, és széles körben hatással van az egyének és a keresztény közösségek életére.

Műsoridő: péntek 18:00 (4 hetente)

Életigék 2022

Január„Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2)
Február„Aki hozzám jön, nem utasítom el” (Jn 6,37)
Március„Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek” (Mt 6,12)
Április„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15)
Május„Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást!” (Jn 13,34)
Június„Te vagy az én Istenem, nagyobb javam nincsen nálad.” (Zsolt 16(15),2)
Július„Pedig csak egy a szükséges” (Lk 10,42)
Augusztus„Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?” (Mt 18,21)
Szeptember„Bár mindenkitől független voltam, mindenki szolgájává tettem magam, hogy minél többeket nyerjek meg” (1Kor 9,19)
Október„Hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erőét, a szeretetét és a józanságét” (2Tim 1,7)
November„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek” (Mt 5,7)
December„Bízzatok az Úrban örökkön-örökké, mert az Úr örök Kőszikla” (Iz 26,4)

Korábbi műsorok meghallgatása

Következőleg adásban lesz: