Életige

A Fokoláre lelkiségi mozgalom műsora

„Megértettük, hogy a világnak az evangélium gyógyító erejére van szüksége, mert csak az Örömhír képes visszaadni számára azt az életet, amely hiányzik belőle. Ezért éljük mi az Élet Igéjét.” (Chiara Lubich)

Chiara Lubich (Trento, 1920-2008) a Fokoláre Mozgalom alapítója és elnöke az egyik legismertebb egyházi személyiség volt. Ma 96 nyelvre és nyelvjárásra fordítják le azt a magyarázatot, amit havonta a szentírás egy-egy mondatához írt. Az élet igéje nyomtatott lapokon, újságokon és az elektronikus médián keresztül milliókhoz jut el, és milliók igyekeznek tettekre váltani a mindennapjaikban, hogy újraevangelizálják az életüket. Rendszeresen megosztják egymással azokat a felfedezéseket és tapasztalatokat, amiket a megélt ige szül bennük. Ez a gyakorlat napjainkban messze túlterjed a Fokoláre Mozgalmon, és széles körben hatással van az egyének és a keresztény közösségek életére.

Műsoridő: péntek 18:00 (4 hetente)

Életigék 2023

Január:„Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Iz 1,17)
Február:„Te vagy az Isten, aki láttál engem!” (Ter 16,13)
Március:„Úgy éljetek, mint a világosság gyermekei! A világosság gyümölcse pedig csupa jóság, igazságosság és igazság.” (Ef 5,8-9)
Április:„Az odafent való dolgokkal törődjetek, ne a földiekkel!” (Kol 3,2)
Május:„Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet dolgában egymással versengők!” (Róm 12,10)
Június:„Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértők, éljetek békességben, s a szeretet és békesség Istene veletek lesz.” (2Kor 13,11)
Július:„Aki inni ad akár csak egy pohár friss vizet is egynek e legkisebbek közül, mert a tanítványom, bizony, mondom nektek: nem veszíti el jutalmát.” (Mt 10,42)
Augusztus:„Asszony, nagy a te hited! Történjék veled akaratod szerint!” (Mt 15,28)
Szeptember:„Áldalak téged mindennap, és dicsérem nevedet örökkön-örökké.” (Zsolt 145[144],2)
Október:„Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené.” (Mt 22,21)
November:„Mindnyájan a világosság fiai és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé.” (1Tessz 5,5)
December:„Legyetek mindig derűsek! Szüntelenül imádkozzatok! Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban.” (1Tessz 5,16-18)