Hit és tudás

Beszélgetés tudományról és hitről

A Hit és Tudás című műsor 2009 óta, immár hetedik éve, kéthetenként, szerda esténként hallható a Mária Rádióban. A műsor Dr. Goják János atya, szociálteológus professzor, a 2012-ben eltávozott alapító szerkesztő megfogalmazása szerint a tudomány és hit közötti párbeszéd keretében a mind a két felet érintő aktuális problémák megvitatását tűzte ki céljául. Közelebbről a modern technika felkínálta, emberre vonatkozó eljárások alkalmazását vizsgálja meg, kiemelve a különösen is aktuális problémákat. „Következőleg nem a tudomány, a technika felismerései, eredményei állnak az egyik oldalon – a tudomány és a technika önmagában semleges – hanem azok alkalmazása. Ez pedig az emberen múlik, az ember világszemléletén, ember önértelmezésén, azaz az ember etikai, erkölcsi beállítottságán. Ebben a tekintetben, ma Európában két irányzat létezik. Az egyik a permisszív, vagy liberális, amely az emberre, a szabadságra hivatkozik. A másik a hagyományos európai értékekre épülő, keresztény gyökerű emberkép, illetve felfogás. Valójában ez a kettő áll szemben egymással, és nem a tudomány meg a hit, amikor olyan tudomány területekről tárgyalunk, mint például az abortusz, az eutanázia, az őssejt-kutatás, az in vitro megtermékenyítés, a válás, az azonos neműek házassága, a nemi hovatartozás megválasztása, és hadtudomány aktuális kérdései.

A műsor szerkesztője:

Dr. Jeanné Loós Anita pszichológus. Az adások készítését Bodor György atya, a Zugligeti Szent Család Plébánosa és Náray-Szabó Gábor kémikus professzor, az MTA rendes tagja segíti.

E-mail címünk: hitestudas@mariaradio.hu

Műsoridő: csütörtök 21:05 (2 hetente)

Elolvashatja az adások írásos változatát is:

1. Biblia és tudomány (2009. január 9.)

2. Űrkutatás (2009. december 18.)

3. Teremtés (2010. március 23.)

Korábbi műsorok meghallgatása

Következőleg adásban lesz: