Imaóra

Esztergom, Szent Anna templom híveinek imádsága

Havonta a harmadik pénteken este 23.20 órakor hangzik el az előtte kedden megtartott és rögzített imaóra hangfelvétele.

Az imaóra tartalma alkalmazkodik a liturgikus időszakhoz, vagy valami aktuális, izgalmasabb hitbeli kérdést boncolgat. A témának megfelelő irodalmi szemelvények, közös imák, énekek adják az alapot a közös gondolkodáshoz. A szemelvényeket híveink olvassák, az énekekbe/imákba mindenki bekapcsolódik. Plébánosunk kihelyezi az Oltáriszentséget, bevezetőt mond. Az egészet keretbe foglalja a szerkesztő összekötő szövege. Szentségi áldás zárja az estét. Időnként meghívott vendégek is közreműködnek imaóráinkon. Célunk a közösségben végzett imán túl a hitbeli előrehaladás, „miért”-jeinkre a válaszok keresése, híveink aktivizálása, bekapcsolása a közösségbe. A 2004-ben indult sorozatunkat 2010 áprilisától műsorára tűzi a Mária Rádió is. Az esztergomi régióban pedig a második és negyedik pénteken 18 órakor hallható egy korábbi, ill. az aktuális imaóra hangfelvétele.

Szerkeszti és vezeti: Nyitrai László

Korábbi műsorok meghallgatása

Következőleg adásban lesz: