Vetéstől aratásig

Találkozások Istennel a mindennapi munkában

Hogyan élte Jézus az élete első 30 évét? Hogyan végezhette a munkáját? Ma hogyan lehetséges a keresztény értékrend felvállalása az egyre nehezebb és ezzel ellentétes közegben?
Beszélgetések a megszentelt hétköznapi munkáról, szakmánkban rejlő lehetséges keresztény hozzáállásról és a benne rejlő apostoli lehetőségekről. Meghívott vendégekkel és a hallgatókkal folytatott gondolatébresztő párbeszédek vezérfonalát Szent Josemaria szellemisége adja. Subertné Haála Judit műsora négyhetente jelentkezik.

Korábbi műsorok meghallgatása

Következőleg adásban lesz: