BGA

Beszámoló beszámoló

Pályázati azonosító: MKO-KP-1-2019/1-001418

„Csíksomlyói zarándoklat Budapesti önkénteseknek”

Az idei évben először – de a nagy sikerre való tekintettel biztosan nem utoljára – szervezett zarándoklatot a Magyarországi Mária Rádió Közhasznú Alapítvány. Apropóul mi más is szolgálhatott volna, mint hogy Ferenc pápa Csíksomlyóra, a Mária Út keleti végpontjára látogat.

A zarándoklat egy hatalmas összefogás eredményeként jött létre. Székely János szombathelyi megyéspüspök azonnal igen mondott felkérésünkre, és vállalta a lelki vezetői szolgálatot. Felhívásunkra a Mária Út önkéntesei is örömmel ajánlották fel együttműködésüket, így hamar összeállt a szervezői csapat. Nagy megtiszteltetés, hogy zarándokcsoportunk érkezésének hírére Böjte Csabától hivatalos meghívót kaptunk a csíksomlyói Szent István Gyermekotthonba, ahol színes programokkal és szeretetvendégséggel készültek fogadásunkra!

Hála és köszönet mindazoknak, akik segítségükkel hozzájárultak a zarándoklat sikeréhez! Siker – de mit is értünk egy zarándoklat sikerességén?

A zarándoklat szervezésében csatlakoztunk a fővállalkozó MTDMSZ szervezett buszos és vonatos zarándoklathoz.

A zarándoklaton 20 fő vett részt.

A zarándoklat szervezése áprilisban már elkezdődött.

Tevékenység célja:

 1. Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, valamint a Magyarországgal való kapcsolattartását elősegítő, azt fejlesztő kulturális program létrehozása.
 2. Magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális és hagyományőrző, egyházi programok (hitéleti és szociális tevékenységek) megvalósítása.
 3. A magyarság céljait szolgáló, értékeit közvetítő Mária Rádió mindennapi működésében szerepet játszó Budapesti önkéntesek részére hosszú távú közösségi, lelki élmény nyújtása, a Csíksomlyói zarándoklat keretében.
 4. A Csíksomlyói zarándoklatnak, mint a magyar katolikus és keresztény hívők legfontosabb eseményének népszerűsítése a nemzeti összetartozás jegyében, országhatáron innen és túl, a részvevő zarándokok számának folyamatos növelésével.

Rendezvényszervezési szolgáltatáson belül elvégzendő tevékenységek részletes felsorolása:

 1. Zarándoklat előkészítés (résztvevő önkéntesek megkeresése a jelentkezéshez)
 2. Szakmai út szervezése:
  • szállás és étkezés (félpanziós ellátás: reggeli + vacsora)
  • utazás (busz és vonat: Budapest – Csíksomlyó – Budapest)
 3. Kapcsolattartás és kommunikáció a többi külhoni zarándok résztvevőkkel, a határon túli magyar közösségekből (Erdély, Felvidék, Délvidék, Kárpátalja)
  • Cél: minél színesebb, tágabb résztvevő kapcsolatok kialakítása, biztosítása

A zarándoklat ideje: 2019. május 31. – június 01. – június 02.

Technikai szempontból siker:

 1. A zarándok vonat és busz teljes létszámmal, a menetrendnek megfelelően indult, és érkezett is meg
 2. A vonatrádió a kiírt időpontban – majdnem minden vagonban – megszólalt, mindannyiunk nagy örömére nívós előadásokkal, beszélgetésekkel, tanúságtételekkel, elmélkedésekkel és imádságokkal járult hozzá a felkészüléshez, majd az élmények feldolgozásához
  001
 3. Minden zarándokot (az időjárási viszontagságok ellenére is) eljuttatunk a szentmisére, majd Csaba testvérékhez, és vissza a vonatra
 4. A Kossuth Rádió élő bejelentkezéseivel és riportjaival folyamatosan elvitte azokhoz is a zarándoklatunk hírét, akik most nem tartottak velünk

Lelki és közösségi értelemben vett siker:

 1. A vonaton utazó szerzetesek, nővérek és papok püspök atya vezetésével igazi mély tartalmat tudtak adni a zarándoklatnak
 2. Dr. Némethy Kálmán történész segítségével mindannyian bepillantást nyerhettünk a múlt történéseibe.
 3. Csaba testvérék vendégszeretete és színházi előadása mindannyiunkban megerősítette azt, hogy igazi zarándokközösséghez tartozunk
 4. Külön öröm, hogy egy mozgássérült fiatal is vállalta a zarándoklatot! Révész Balázst édesanyja kísérte el a zarándoklatra. Sikerült a külön zónában fenntartott helyet kapniuk, így kezet is foghattak a Szentatyával! Fantasztikus emberek felajánlották, a vonat elvitte, igazi zarándokok a zuhogó esőben felcipelték a nyeregbe, majd le Csaba testvér gyermekeinek
  002
 5. Zarándoklatunk egy másik nemes célt is szolgálhatott: Szentesi Péter önkéntesünk a Komáromi család segítségével célba tudott juttatni kb.10 kg. csokoládét, némi készpénzt és rengeteg plüssállatkát a Pletser család ajándékaként; illetve nagy mennyiségű fogkefét és csokoládét is kaptak Csaba testvér gyermekei Dr. Magyary-Kossa Krisztina és Dr. Horváth Attila felajánlásából.


A legnagyobb siker azonban az a sok megerősítő üzenetet, amit a résztvevőktől kaptunk!

Álljon itt néhány, amely igazolja, hogy az Isten kegyelemből bőven jutott erre a zarándoklatra is!

Köszönjük a vonatos zarándokutat Csíksomlyóra, Székely János püspök atya kíséretét, gondolatait, imáit, a szervezést, a közös imákat, énekeket az úton, együtt veletek! Hálás szívvel és imával: a Gizella és családja

Hálásan köszönjük a csapatnak ezt a fantasztikus élményt! Minden szempontból tökéletes volt a szervezés! Lelkileg életre szóló töltést adott ez az egyben keresztény egyben nemzeti élmény. Esküvőnk előtt egy héttel tökéletes volt az időzítés is 🙂
Kedves Püspök Atya! Köszönjük ezt a fantasztikus tanúságtételt es példamutatást, ahogy püspökként egész végig kora reggeltől késő estig alázattal es hihetetlen felkészültséggel „legeltette a rábízott bárányokat”. Külön köszönet a közbenjárásért, aminek következtében elállt az eső, amikor kellett 🙂 Hitünkben megerősödve térünk haza.
Isten áldását kérjük Önökre, Üdvözlettel: Kriszti és Attila

Köszönöm a nagyszerű élményt, igazán hálás vagyok, hogy a Mária Rádió Alapítványt választottam! A kegytemplomtól végig Csíkszeredán át az állomásig zengtük a kétszeres imát, Szűzanya és a népek (földiek és égiek) örömére. Hála legyen! Szeretettel: Ildikó (Zalaegerszeg)

Hálásan köszönöm a nagyon szép zarándokutat!
A vonat kényelmes, az étkezőkocsi is nagyon családias volt. Útitársaim is mind szeretetre méltóak voltak. Az egyes kocsik kísérői is nagy szeretettel törődtek velünk. És a zarándoklat igazi lelkiségét megteremtő Székely János püspök atyának ezer köszönet és hála. Ha a pápa miséje nem lett volna, akkor is mély lelki élményekkel gazdagodva tértünk volna haza.
A Jó Isten ezerszeres áldását kérem a szervezőkre, a Szűzanya vezessen Benneteket továbbra is! Sári

Szeretnénk megköszönni a munkájukat és a Mária Rádió Alapítványnak a szép zarándoklatot. Különösen hálás szívvel gondolunk lelki vezetőnkre, Székely püspök atyára, aki igazi, fáradhatatlan pásztora volt a zarándokcsapatnak.
Isten áldja meg Önöket: László és felesége

Még nem telt el egy nap sem, mióta hazaértünk a zarándoklatról, s az átélt élmények még ülepedni fognak, de már most szeretném megköszönni a lehetőséget Önöknek, hogy csatlakozhattam a csoporthoz. A mély lelki élményekben, amelyekben részesültem, megerősítettek hitemben és a pozitív irányú megváltozásom szándékában.
Isten áldja meg Önöket! Köszönöm szeretettel: Tamás

Szeretném köszönetemet kifejezni a zarándokút megszervezéséért Csíksomlyóra. Hibátlanul le volt szervezve, pontosan, precízen. Minden információval el voltunk látva. Külön köszönet a Rádió élő adásáért, Székely János püspök úr lelki vezetéséért,és a Böjte Csaba atyánál tett látogatásért. Egy életre szóló élménnyel lettem gazdagabb. És biztosan máskor is rész fogok venni zarándoklaton Önökkel – illetve szívből ajánlom ismerőseimnek, barátaimnak.
Őszinte tisztelettel, köszönettel: Andrea

Köszönöm ezt az életre szóló élményt! Annyira jó volt minden! Ferenc pápánk jelenléte, miséje, Csaba testvéréknél a program, Székely János püspök úr lelki vezetése, Papp Tihamér atya, a zarándoktársaim – nem fogom elfelejteni!
És, ugye az Alapítvány szervezése, az utat megelőző lelki ráhangolódást segítő napi e-mailek, az önkéntesek kedvessége, segítőkészsége, a program összeállítása, a tisztaság a vonaton – a mellékhelyiségben is! – az ajándék emlék-érme, a kendő, az, hogy felköszöntöttek a névnapomon!! – szóval, szívesen megyek máskor is a Mária Út-tal!
Köszönettel és üdvözlettel: Petronella

A Mária Rádió Alapítvány ezúton is sok szeretettel köszöni az áldozatos szolgálatot:

Székely János püspök úrnak, Papp Tihamér atyának, Ocskay András műsorvezetőnek, Baracskay János rádiós technikusnak, a vagonfelelősöknek: Leskó Miklósné Csillának, Szabóné Tündének, Meszárek Teréziának, Wéninger Évának, Brecsokné Mikus Katalinnak, Seregély Ritának (GYSEV), Kovács Kornélnak, Sudár Györgynek, Garai Dávid Pétenek, Törkenczi Arnoldnak; a MÁV munkatársainak, és végül, de nem utolsó sorban az MTDMSZ szervezők és a Mária Út Egyesület összes munkatársának.

Kelt: Veszprém, 2019. 06. 19.

Dr. Szabó Tamás
Magyarországi Mária Rádió
Közhasznú Alapítvány

képképképképképképképképképképképképképképképképképképképkép