NKAEmberi Erőforrások Minisztériuma

Az alábbi műsorok a Nemzeti Kulturális Alap és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával,

„A Mária Rádió Kulturális Programcsomagja keretében / A keresztény kultúrát erősítő interjúsorozat”

című pályázat keretében jöttek létre.

01. Mikja Zsolt költő, szerkesztő 1. rész (2017.08.02):
Műsorvezető: Rózsa Katalin
Vendég: Mikja Zsolt költő, szerkesztő
Játékidő: 21:52

Származása, kik voltak a szülők, nagyszülők, honnan származik. Középiskolai évek, tanárok, akik hatottak rá. Hogyan fordult az irodalom és a költészet felé? Mikor találkozott a hittel? Néhány szó a pareklétosz könyvesházról, ahol szerkesztőként dolgozik.

Letöltés

02. Mikja Zsolt költő, szerkesztő 2. rész (2017.08.03):
Műsorvezető: Rózsa Katalin
Vendég: Mikja Zsolt költő, szerkesztő
Játékidő: 22:46

Hogyan találtak egymásra a feleségével, s miért vállaltak 5 gyermeket? Az európai protestáns egyházak közössége pályázaton elért első helyezettről és annak díjazásáról. Mit jelent az Istennel való találkozás vízjelként való értelmezése az életünkben? Választott idézet felolvasása a Szentírásból. Miért és hogyan érintette meg? Beszélgetés lezárása.

Letöltés

03. Bárány Béla, a padovai Szent Antal templom plébánosa (2017.08.04):
Műsorvezető: Bíró Magda
Vendég: Bárány Béla, a padovai Szent Antal templom plébánosa
Játékidő: 24:05

Kiválasztott Szentírási idézet felolvasása, s a hozzákapcsolódó élmény megosztása. Származása, kik voltak a szülei, hitéleti alapok, meghatározó személyek az életében. Papi pályának kezdetéről, a rendszerváltás küszöbén. Változás a rendszerváltás után. Kik azok a személyek, akikre most érdemes figyelnünk? Elköszönés, interjú lezárása.

Letöltés

04. Verebes György festőművész, a szolnoki művésztelep vezetője (2017.08.05):
Műsorvezető: Molnár Péter
Vendég: Verebes György festőművész, a szolnoki művésztelep vezetője
Játékidő: 24:13

Milyen utat járt be, amíg eljutott a szolnoki művésztelepre és annak vezetéséhez? Hogyan jutott be Kovács Tamás révén a Képzőművészeti Főiskolára? Hogyan lett grafikusból festő? Néhány szó a zenei pályafutásról. Hogyan kapcsolódik össze a zene és festészet? Néhány mondat a családról, feleség, gyerekek. Mennyire érzi a Jó Isten támogatását életében? Műsor lezárása, elköszönés.

Letöltés

05. Erdődi Ferenc, a katolikus hallássérült pasztoráció referense (2017.08.06):
Műsorvezető: Gerstenmajer György
Vendég: Erdődi Ferenc, a katolikus hallássérült pasztoráció referense
Játékidő: 25:05

Választott idézet felolvasása. Néhány szó a gyermekkorról, iskolák, tanulmányok. Mikor fogalmazódott meg benne, hogy a papi hivatást válassza? Pályájának alakulása szeminárium elvégzése után. Meghívás a hallássérültekkel való foglalkozásra. Milyen nehézségek vannak a hallássérültekkel való foglalkozásban? Mi az erőforrása, ha a sok teendőben elfárad? Mikor találkozott első alkalommal a Szentírással?

Letöltés

06. Ludman Mihály művészettörténész (2017.08.07):
Műsorvezető: Molnár Péter
Vendég: Ludman Mihály művészettörténész
Játékidő: 23:02

„Választott idézet felolvasása, hozzá kapcsolódó történet. Gyermekkor, szülők, meghatározó személyek az életében. Budapesti tanulmányok, Képzőművészeti Főiskola. Néhány gondolat a művészi stílusairól. Mi a jelentősége annak, hogy minden képén szerepel az ember? A „”Művészek a háborúban”” című könyvről. Mit jelent a Jó Isten és a hit számára? Riport lezárása, elköszönés.”

Letöltés

07. Dux László, a Szegedi Tudomány Egyetem Biokémiai Intézet vezetője (2017.08.08):
Műsorvezető: Molnár Péter
Vendég: Dux László, a Szegedi Tudomány Egyetem Biokémiai Intézet vezetője
Játékidő: 26:05

Gyermekkora, ismerkedés a hittel, meghatározó személyek gyermekkorában. Tanulmányok, érdeklődés a Biológia iránt. Külföldi tanulmányok, hazatérés, Biokémiai intézet vezetése 93-ban. Mikortól van Magyarországon az intézet? Szentgyörgyi Albertről és a C-vitamin felfedezéséről és hasznosításáról. Néhány szó a vendég kitüntetéseiről. Néhány gondolat a családjáról, feleség, gyerekek. Hogyan segíti életében és pályáján a Jó Isten és a hit? Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

08. Pogány Gábor Benő, szobrász 1. rész (2017.08.09):
Műsorvezető: Molnár Péter
Vendég: Pogány Gábor Benő, szobrász
Játékidő: 23:09

Bibliai idézet felolvasása és személyes élmény megosztása. Gyerekkor, szülők, iskolák. Középiskolai évek, munkavégzés az állami szobor öntödében. Érettségi megszerzése ötvösként. Meghatározó tanárok a tanulmányai alatt. Megismerkedés Osváth Csabával, a római útról. A külföldi utakról.

Letöltés

09. Pogány Gábor Benő, szobrász 2. rész (2017.08.10):
Műsorvezető: Molnár Péter
Vendég: Pogány Gábor Benő, szobrász
Játékidő: 23:20

Van-e olyan műalkotása, amelyet különösen szeret? Díjjak, kitüntetések. Milyen a lelki állapota, amikor szobrot készít? Mi jellemzi a nem rég megnyílt szolnoki művészeti iskolát? A Horthy emlékműről. Néhány szó a családról, feleség, gyerekek. Mit jelent az életében a hit? Elköszönés, az interjú lezárása

Letöltés

10. Lőrincz Sándor, újságíró 1. rész (2017.08.11):
Műsorvezető: Gerstenmajer György
Vendég: Lőrincz Sándor, újságíró
Játékidő: 22:25

Választott Szentírási idézet felolvasása, s a kapcsolódó történet elmesélése. Származás, gyermekkor. Hitéleti alapok, vegyes felekezetű család. Hogyan vált újságíróvá? A Titkok utcáin könyvről. Mit jelent életében a hit?

Letöltés

11. Lőrincz Sándor, újságíró 2. rész (2017.08.12):
Műsorvezető: Gerstenmajer György
Vendég: Lőrincz Sándor, újságíró
Játékidő: 23:33

Ha elfárad a munkájában és a hit terjesztésében, honnan merít erőt? Útmutatás a mai embernek arra vonatkozóan, hogy mit olvassunk/nézzünk. Olvassa-e rendszeresen a Bibliát? Befejező gondolatok hitről, művészetről. Elköszönés, interjú lezárása.

Letöltés

12. Petrovics Sándor, a Hittel a Nemzetért Alapítvány kuratóriumi tagja (2017.08.13):
Műsorvezető: Miklódi Márta
Vendég: Petrovics Sándor, a Hittel a Nemzetért Alapítvány kuratóriumi tagja
Játékidő: 29:40

Szentírási idézet felolvasása és a hozzá kapcsolódó élmény elmesélése. Gyermekkori élmények felidézése. Milyen tevékenységet végez a Kovász Egyesület és a Hittel A Nemzetért alapítvány? Pár szó a csángó gyerekek nyaraltatásáról. A csángók mai helyzetéről. Beszélgetés lezárása, elköszönés.

Letöltés

13. Ifj. Detre János, evangélikus lelkész (2017.08.14):
Műsorvezető: Gerstenmajer György
Vendég: Ifj. Detre János, evangélikus lelkész
Játékidő: 20:55

Választott Bibliai idézet felolvasása, s a hozzá kapcsolódó élethelyzet elmesélése. Származása, gyermekkora, miért választotta a lelkészi hivatást? A kántori szolgálatról. Katonaság, diakóniai gyakorlat Frankfurtban. A budapesti XVII. Kerületi szolgálatról. Megérkezés Vácra, a jelenlegi szolgáló helyre.

Letöltés

14. Ifj. Detre János, evangélikus lelkész (2017.08.15):
Műsorvezető: Gerstenmajer György
Vendég: Ifj. Detre János, evangélikus lelkész
Játékidő: 21:47

Kik voltak a meghatározó személyek, akik segítették lelkésszé válását? Meghatározó személyek, akik formálták a hitét. Mikor vette először készbe a Bibliát? Egy pozitív élmény a hivatással kapcsolatban. Néhány szó az evangélikus óvodáról. Interjú lezárása.

Letöltés

15. Dr. Vizi Balázs, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének munkatársa (2017.08.16):
Műsorvezető: Keresztes Szilvia
Vendég: Dr. Vizi Balázs, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének munkatársa
Játékidő: 22:20

Választott Bibliai idézet felolvasása, és a hozzákapcsolódó történet elmesélése. Hogyan tanított Koszovóban? Kutatásairól, s a tantárgyakról, amiket tanít. Miért és hogyan választotta a hivatását? Hogyan fejlődött a hitélete? Mi mit tehetünk azért, hogy a kissebségeket védjük? Interjú lezárása, elköszönés

Letöltés

16. Dr. Szatmári Györgyi, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektor helyettese 1. rész (2017.08.19):
Műsorvezető: Prontvai Vera
Vendég: Dr. Szatmári Györgyi, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektor helyettese, a Biblia Tudomány Tanszék vezetője
Játékidő: 24:08

Mik voltak a változások az életében, amik örömmel töltik el? Hogyan jutott el felnőtt korában arra, hogy bérmálkozzon? Miért tölti el örömmel a jelenlegi munkahelye?

Letöltés

17. Dr. Szatmári Györgyi, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektor helyettese 2. rész (2017.08.20):
Műsorvezető: Prontvai Vera
Vendég: Dr. Szatmári Györgyi, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektor helyettese, a Biblia Tudomány Tanszék vezetője
Játékidő: 22:43

Választott idézet felolvasása és a hozzá kapcsolódó személyes élmény elmesélése. Melyik a legszebb közösséggel kapcsolatos élménye? Néhány gondolat a kánai menyegzőről, mint a kétszintes dráma egyik példájáról. Hogyan lehetünk híd az emberek és a Jó Isten között a hivatásunkon keresztül? Egy másik számára kedves idézet felolvasása, s személyes tapasztalatainak elmesélése. Elköszönés, interjú lezárása.

Letöltés

18. Máriáss Péter, zeneszerző (2017.09.01):
Műsorvezető: Perczel Éva
Vendég: Máriáss Péter, zeneszerző
Játékidő: 24:57

Néhány szó a gyerekkorról és a hitélet alapjairól. Milyen kapcsolat fűzi Weöres Sándorhoz? Volt hitéleti elbizonytalanodás kamaszkorban? Bibliai idézet felolvasása és a hozzá kapcsolódó élmény elmesélése. Családban volt korábban zeneszerző? Milyen kapcsolat fűzi Erdélyi Zsuzsához? A Máriáss Péter és barátai zenekarról. A 90-es években írt passióról. Milyen kapcsolat fűzte Bálint Sándorhoz és Táncos Vilmoshoz? Hol lehet meghallgatni a szerzeményeit? Elköszönés, interjú lezárása.

Letöltés

19. Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár asszony 1. rész (2017.09.02):
Műsorvezető: Prontvai Vera
Vendég: Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár asszony
Játékidő: 22:33

Mit értünk ma a felzárkóztatáson és mi a mi teendőnk ezzel kapcsolatban? Milyen eszközeink vannak a segítségnyújtáshoz? Mi motiválja a munkájában, miért szereti?A legutóbbi élmény felelevenítése, amikor találkozott egy cigány családdal, vagy emberrel és példát mutatott neki. Milyen feladataink vannak a cigány emberekkel kapcsolatosan? Gyakran olvassák otthon a családdal a Szentírást? Honnan kapta a hitét?

Letöltés

20. Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár asszony 2. rész (2017.03.26):
Műsorvezető: Prontvai Vera
Vendég: Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár asszony
Játékidő: 21:33

Választott Szentírási idézet felolvasása, s a hozzá kapcsolódó személyes élmény. Hogyan vált államtitkárrá? Mikor van közelebb az Isten az emberhez?

Letöltés

21. Fülöp Lajos festőművész 1. rész (2017.09.04):
Műsorvezető: Kanyár Erika
Vendég: Fülöp Lajos festőművész
Játékidő: 23:46

Hogyan járult hozzá a szülőség és a rokonság a művésszé váláshoz? Választott idézet felolvasása és a hozzá kapcsolódó történet elmesélése. Mikor kezdett érdeklődni a rajz és festészet iránt? Megszakított felvételi, szolgálat a katonaságban. A tanár szak elvégzése. Hogyan fért össze a művészi pálya a tanári munkával? Mik a pedagógiai elvei, hogyan lehet nevelni az ifjúságot? Mely irányzatokban találta meg egyéni stílusát?

Letöltés

22. Fülöp Lajos festőművész 2. rész (2017.09.05):
Műsorvezető: Kanyár Erika
Vendég: Fülöp Lajos festőművész
Játékidő: 22:46

„Néhány gondolat a festői látásmódjáról és ábrázolás technikáról. Mely irányzatokat kedveli, miért? A külföldi utakról és tapasztalatokról. A szakrális képekről. Mi jellemzi életműve egyes szakaszait? Hogyan látja, sikerült megvalósítani művészi céljait? Mit üzen a jövő festőinek? Miért nem szerepelnek a képein tragikus motívumok? Miért érezte szükségesnek, hogy könyvekben örökítse meg emlékeit? Pár szó a könyvillusztrációkról. A „”Mint ha szikrányi tűz”” című vers felolvasása, melyet Fülöp Lajos festészete ihletett. Elköszönés, interjú lezárása.”

Letöltés

23. Libor Józsefné a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora (2017.09.10):
Műsorvezető: Keresztes Szilvia
Vendég: Libor Józsefné a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora
Játékidő: 21:27

Választott idézet felolvasása és a hozzá kapcsolódó történet elmesélése. Milyen változást jelent a kinevezése az életében, milyen lelki változással járt ez? Volt egy meghatározó eset pályáján, amikor be tudta teljesíteni, amit az idézet mond? Milyen tárgyakat tanít a főiskolán? Példa nehéz helyzetek sikeres megoldására. Munkája során hogyan tudta elmélyíteni a hitét? Gyermekkorában is hívő volt már? Mire a legbüszkébb jelenleg? Miért döntöttek a nagycsalád mellett?

Letöltés

24. Boldvai József, a városmajori Jézus Szíve Plébánia korábbi világi elnöke 1. rész (2017.09.15):
Műsorvezető: Keresztes Szilvia
Vendég: Boldvai József, a városmajori Jézus Szíve Plébánia korábbi világi elnöke
Játékidő: 24:02

Választott Szentírási idézet felolvasása, s a hozzá kapcsolódó történet elmesélése. Történetek felidézése az ima segítő erejéről.

Letöltés

25. Boldvai József, a városmajori Jézus Szíve Plébánia korábbi világi elnöke 2. rész (2017.09.16):
Műsorvezető: Keresztes Szilvia
Vendég: Boldvai József, a városmajori Jézus Szíve Plébánia korábbi világi elnöke
Játékidő: 20:59

A Mindszenty zarándoklatról. Elköszönés, interjú lezárása.

Letöltés

26. Fabula László, cipész mester 1. rész (2017.09.19):
Műsorvezető: Rózsa Katalin
Vendég: Fabula László, cipész mester
Játékidő: 24:38

Hol született, kik voltak a szülei? Mit szeret a szülőfalujában? Milyen foglalkozások érdekelték gyermekkorában? Miért döntött a cipész mesterség mellett? Hogyan indult a mestersége? A német kapcsolatról. Mi a különbség cipész és cipész mester között? Hogyan néz ki a dömsödi műhely? Hogyan készül egy cipő?

Letöltés

27. Fabula László, cipész mester 2. rész (2017.09.20):
Műsorvezető: Rózsa Katalin
Vendég: Fabula László, cipész mester
Játékidő: 24:46

Milyen területekből áll a cipész szakma? Divatosak az általa készített cipők? Kiknek készít jellemzően cipőket? Mikor találkozott első alkalommal a Szentírással, mit jelent számára a hit? Választott Bibliai idézet felolvasása, s a hozzá kapcsolódó történet elmesélése. Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

28. Feldhoffer Magdolna nővér, a Szűz Mária társasága szerzetesközösség elöljárója (2017.09.21):
Műsorvezető: Keresztes Szilvia
Vendég: Feldhoffer Magdolna nővér, a Szűz Mária társasága szerzetesközösség elöljárója
Játékidő: 23:21

Választott idézet felolvasása, s a hozzá kapcsolódó történet elmesélése. Mit ad a gyerekekkel való foglalkozás? Eucharisztia jelentése számára. Hogyan alakult a saját életében a hit? Mikor döntött a szerzetesi hivatás mellett? Első találkozás a szerzetességgel. Hivatásának örömeiről, nehézségeiről.

Letöltés

29. Sziebert Máté, fizikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense (2017.09.22):
Műsorvezető: Keresztes Szilvia
Vendég: Sziebert Máté, fizikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense
Játékidő: 22:11

Választott Bibliai idézet felolvasása és a hozzá kapcsolódó történet elmondása. Hogyan lett belőle tanár és kutató? Mit adott a Cursillo lelki gyakorlat? Mikor kezdett hivatásszerűen foglalkozni a fizikával? Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

30. Laposa Julcsi, népdalénekes 1. rész (2017.09.23):
Műsorvezető: Rózsa Katalin
Vendég: Laposa Julcsi, népdalénekes
Játékidő: 24:05

Bevezetés, egy Hamvas Béla idézet felolvasása, s elmélkedés róla. Mi az 50 tehetséges magyar program, s hogyan került ebbe a programba? Mikortól érdeklődik a népzene iránt? Kik segítették fejlődésében? Középiskolai és egyetemi tanulmányok. Tanulmányok a Sorbonne-on.

Letöltés

31. Laposa Julcsi, népdalénekes 2. rész (2017.09.24):
Műsorvezető: Rózsa Katalin
Vendég: Laposa Julcsi, népdalénekes
Játékidő: 24:27

Milyen kapcsolatban áll a nyelv és a népzene? Mire tanít minket a népzene? Az Erdélyben és Tekenyén végzett gyűjtésekről. A Zala zenekarról. Milyen szerepet játszik életében Sebestyén Márta? Gyermekkora óta hívő? Választott Bibliai idézet felolvasása, s a hozzákapcsolódó élmény elmondása. Jövőbeni tervek. Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

32. Juhász Gábor, Budapest-vizafogói plébános (2017.10.11):
Műsorvezető: Gerstenmajer György
Vendég: Juhász Gábor, Budapest-vizafogói plébános
Játékidő: 24:40

Választott Szentírási idézet felolvasása, s a kapcsolódó személyes élethelyzet megosztása. Családi származás, hitéleti alapok. Középiskola, általános gépi forgácsoló szakma elvégzése. Matrózkodás az érettségi után. Miért választotta a papi hivatást? Hol végezte a teológiát? Kánon jogi tanulmányok tanulása Kanadában. Mikor találkozott első alkalommal a Bibliával? A szent hagyomány fontosságáról. Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

33. Dr. Bagdy Gábor, főpolgármester helyettes 1. rész (2017.10.16):
Műsorvezető: Osvay Péter
Vendég: Dr. Bagdy Gábor, főpolgármester helyettes
Játékidő: 25:05

Interjú bevezetése. Miért a Piaristáknál kezdte a középiskolai tanulmányait? Hogyan sikerült bejutni a Közgazdasági Egyetemre bejutnia? Néhány szó a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdasági Kutató intézetében végzett munkájáról. Politikusként, a népjólléti minisztériumban mennyire tudott hozzájárulni a rendszerváltozáshoz? Mik voltak a konkrét feladatai? Miben hozott újdonságot a kutatói munka után a politikai munka?A politikában eltöltött évek után miért választotta a banki, ingatlanos pályát?

Letöltés

34. Dr. Bagdy Gábor, főpolgármester helyettes 2. rész (2017.10.16):
Műsorvezető: Osvay Péter
Vendég: Dr. Bagdy Gábor, főpolgármester helyettes
Játékidő: 21:51

Visszatérés a politikai pályára, mivel foglalkozott? Mi a feladata főpolgármester helyettesként? Budapestnek mire van szüksége a jövőben, hogyan látja ezt a kérdést? Hogyan tudta összeegyeztetni a szakmai életet a családdal? Választott Bibliai idézet felolvasása, s a hozzákapcsolódó élethelyzet elmondása. Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

35. Tyukász Mihály Tamás, a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola igazgatója (2017.10.19):
Műsorvezető: Nagy Ferenc
Vendég: Tyukász Mihály Tamás, a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola igazgatója
Játékidő: 23:54

Milyen családból származik? Hogyan fejlődött a hitélete? Középiskolában hogy tudta megőrizni a hitét? Hogyan került az oktatásba az autószerelés után? Hogyan látja a mai világot? Milyen célkitűzései vannak a világ jobbá tételére? Mit jelent számára a Biblia ismerete és tanulmányozása? Idézet felolvasása, s a hozzákapcsolódó élethelyzet elmesélése. Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

36. Bölcsföldi András, református lelkész 1. rész (2017.10.20):
Műsorvezető: Rózsa Katalin
Vendég: Bölcsföldi András, református lelkész
Játékidő: 24:11

Választott idézet felolvasása és a kapcsolódó személyes élmény elmesélése. Hogyan került kapcsolatba a Művészetek völgye rendezvénnyel? A boldogság függőkertről. Milyen családban nőtt fel, kik hatottak rá gyermekkorában? Honnan ered a vezeték neve Bölcsföldi? Miért döntött a lelkészi hivatás mellett?

Letöltés

37. Bölcsföldi András, református lelkész 2. rész (2017.10.21):
Műsorvezető: Rózsa Katalin
Vendég: Bölcsföldi András, református lelkész
Játékidő: 21:40

„A bölcsködések” videó sorozatról. Mit ad az írás? Hogyan születnek az írásai? Mit olvas szívesen? Mit jelent a Károli Gáspár Református Egyetem spirituálisának lenni? Az őrmezői gyülekezetről. Mit jelent a reformátorok öröksége? Interjú lezárása, elköszönés.”

Letöltés

38. Kocsi György, plébános, főiskolai tanár (2017.10.24):
Műsorvezető: Bíró Magda
Vendég: Kocsi György, plébános, főiskolai tanár
Játékidő: 25:19

Hol nevelkedett? Iskolai élmények felidézése a hit megvallásával kapcsolatban. Kik voltak hatással lelki fejlődésére? Hogyan vált pappá? Németországi évek. Milyen tárgyakat oktat? Jövőbeli elképzelések.

Letöltés

39. Nagy Attila, zenetanár kántor (2017.10.25):
Műsorvezető: Molnár Péter
Vendég: Nagy Attila, zenetanár kántor
Játékidő: 22:54

Választott Szentírási idézet felolvasása, s a kapcsolódó élethelyzet elmondása. Gyerekkor, kik hatottak rá. Miért választotta a zenei irányt? Film élmény, mely a karnagyi pályára vitte. Kiket tanít, milyen kórusai vannak? A külföldi fellépésről és a Bánk bán keresztmetszetről. Család, feleség, gyerekek. Pár szó a tanítványaival való kapcsolatról. Mit jelent életében a hit? Elköszönés, interjú lezárása.

Letöltés

40. Dani Eszter református lelkipásztor, a református egyházközség zsinata missziói irodájának vezetője 1. rész (2017.10.28):
Műsorvezető: Rózsa Katalin
Vendég: Dani Eszter református lelkipásztor, a református egyházközség zsinata missziói irodájának vezetője
Játékidő: 21:46

Miért fontos számára Debrecen városa? Munkács miért játszott fontos szerepet életében? Milyen nehézségekkel kellett megküzdeni? A Kárpátalján szervezett gyermekotthonról. A cigány misszióról, s a Raoul Wallenberg díjról.

Letöltés

41. Dani Eszter református lelkipásztor, a református egyházközség zsinata missziói irodájának vezetője 2. rész (2017.10.29):
Műsorvezető: Rózsa Katalin
Vendég: Dani Eszter református lelkipásztor, a református egyházközség zsinata missziói irodájának vezetője
Játékidő: 21:03

Milyen szerepe van a cigány misszióban és milyen kihívásokkal küzd? Áldás és kudarc együtt jár a cigány misszióban. Mennyire igaz ez? Külföldi tanulmányok és a Semmelweis Orvos Tudomány Egyetemen végzett képzésről. A gazdagréti s rákoskeresztúri szolgálatról. Mit jelent számára a reformátorok öröksége? Választott idézet felolvasása, s a kapcsolódó élethelyzet elmondása.

Letöltés

42. Tímár Sára, junior prímadíjas népdalénekes (2017.11.05):
Műsorvezető: Molnár Péter
Vendég: Tímár Sára, junior prímadíjas népdalénekes
Játékidő: 26:39

Választott idézet felolvasása, s a kapcsolódó élethelyzet elmondása. Honnan származik, kik voltak a szülei, testvérei? Kik segítették énekesi pályáján? Szvorák Katalin hogyan segítette fejlődésében? A Tímár Sára és zenekara együttesről. A Sebő együttesbeli tagságról. A Sebő együttes kikből áll? Kikkel szokott még fellépni? A Dalinda formációról. A hit mit jelent az életében? Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

43. Kodácsi Tamás, református lelkész 1. rész (2017.11.11):
Műsorvezető: Rózsa Katalin
Vendég: Kodácsi Tamás, református lelkész
Játékidő: 25:14

Hol nevelkedett? Kik voltak a meghatározó személyek, akik segítették fejlődésében? Hogyan egyeztethető össze a teológia és a programozó matematikus? Mikor kapta a hívást a lelkészi hivatásra? Hogyan éli meg az ökumenikus kapcsolatokat nehézségek és örömök? Család, feleség, gyerekek. Mit jelent a reformáció öröksége az életében és a családban? Hogyan jött létre az Ökogyülekezeti mozgalom, honnan a név? Mit tehetünk a teremtett világ védelméért?

Letöltés

44. Kodácsi Tamás, református lelkész 2. rész (2017.11.12):
Műsorvezető: Rózsa Katalin
Vendég: Kodácsi Tamás, református lelkész
Játékidő: 21:36

Hogyan tudnak együtt dolgozni a más felekezeti egyházakkal a teremtés védelméért? Mit jelent az ökológiai megtérés? Mi a Szélrózsa találkozó? Az Ökogyülekezet tevékenysége összekapcsolható a teológiával? Hogyan? Milyen alternatívát tud ajánlani a virtuális világ helyett? Milyen a reformáció emberképe? Választott idézet felolvasása, hozzá kapcsolódó élethelyzet elmondása. Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

45. Kölnei Lívia, újságíró 1. rész (2017.11.20):
Műsorvezető: Rózsa Katalin
Vendég: Kölnei Lívia, újságíró
Játékidő: 23:00

Honnan indult? Kik hatottak rá gyermekkorában? Hogyan jött létre a Talita és mi is az? Hogyan került közel az újságíráshoz? Család, férj, gyerekek. Hogyan kapcsolódik össze hit és tudomány? A homeopátiával kapcsolatban megjelent könyvről. Könnyebb, vagy nehezebb helyzetben van egy keresztény ember, ha megbetegszik?

Letöltés

46. Kölnei Lívia, újságíró 2. rész (2017.11.21):
Műsorvezető: Rózsa Katalin
Vendég: Kölnei Lívia, újságíró
Játékidő: 24:03

„Az ispotájos Johanita rend lovagjai” című könyvről. Az Orvosstörténeti könyvtárban végzett kutatásokról. Miért lett az általa is szerkesztett női magazin címe Talita? Hogyan kérték fel egy tv-s interjúra az abortusszal kapcsolatban? A Talita mennyire ökumenikus? Melyek a legnépszerűbb cikkek a Talitában? Szokott lenni közönség találkozó? Választott idézet felolvasása és a kapcsolódó élmény elmondása. Elköszönés, interjú lezárása.”

Letöltés

47. Botár Endre, színművész (2017.11.26):
Műsorvezető: Miklódi Márta
Vendég: Botár Endre, színművész
Játékidő: 22:58

„Választott idézet felolvasása és a kapcsolódó élethelyzet elmondása. Honnan származik, hol nevelkedett? Hogyan vált Csíkszereda díszpolgárává? Volt-e olyan, hogy vissza kellett utasítani egy szerepet a hite miatt? Mi volt a kedvenc szerepe? A „”valaki értem imádkozott”” vers elmondása. Hogy talált a Nemzeti színházra? Élmények a munkatársaival kapcsolatban. Elköszönés, interjú lezárása.”

Letöltés

48. Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi múzeum igazgatója 1. rész (2017.11.27):
Műsorvezető: Veszelovszki Zoltán
Vendég: Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi múzeum igazgatója
Játékidő: 27:29

Mennyire volt nyomás számára a híres elődök a családban? Kik hatottak rá gyermekkorában? Tanulmányok a Szent Imre Gimnáziumban. Kik voltak meghatározó tanárai a középiskolában? Éretségivel kapcsolatos történet elmesélése, kádár rendszer kétarcúsága.Az 1983-ban megnyert kimittudról és a zenekarról, melyben zenélt. a jénai és Elte tanulmányokról. A Friedrick Neumann alapítványról.

Letöltés

49. Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi múzeum igazgatója 2. rész (2017.11.28):
Műsorvezető: Veszelovszki Zoltán
Vendég: Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi múzeum igazgatója
Játékidő: 25:33

A Petőfi Irodalmi Múzeumról, s a Magyar Kúltúra Napján elmondott beszédről. Az Evangélikus egyház felügyelőjeként betöltött szerepről. Vélemény a Ferenc pápa és Luther képzeletbeli levélváltásáról. Elmélkedés két szentírási idézet kapcsán a mai emberről és élethelyzetről. Család, feleség, gyerekek. Lezáró gondolatok.

Letöltés

50. Nagy-Kálózy Eszter, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész (2017.11.30):
Műsorvezető: Molnár Péter
Vendég: Nagy-Kálózy Eszter, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész
Játékidő: 24:14

Választott idézet felolvasása, s a kapcsolódó élethelyzet elmondása. Honnan származik, kik voltak a szülei? Kik voltak meghatározóak fejlődésére? Kik voltak a tanárai a Színművészeti Főiskolán? Mely színházaknál helyezkedett el a diploma megszerzése után? Milyen darabokban játszik jelenleg? A film szerepeiről. Család, férj, gyerekek. Milyen érzéssel töltöttel amikor értesült, hogy megkapta a Kossuth díjjat? Milyen szerepe van a Jó Istennek az életében? Elköszönés, interjú lezárása.

Letöltés

51. Szalóczy Pál, a Magyar Rádió nyugalmazott vezető bemondója 1. rész (2017.12.01):
Műsorvezető: Keresztes Szilvia
Vendég: Szalóczy Pál, a Magyar Rádió nyugalmazott vezető bemondója
Játékidő: 21:53

Hogyan emlékszik vissza gyermekkorára? Középiskolai évek, zenei kimittud, zenekarokban való szereplés. Egyetemi évek, Földrajz, Biológia. Kapcsolat a rádiózással. Milyen élmények érték a Rádióban a munka kezdetén? Milyen nehézségekkel kellett megküzdenie? Konkrét élmények a kollégáival kapcsolatban. Milyen hitéleti állomások voltak az életében?

Letöltés

52. Szalóczy Pál, a Magyar Rádió nyugalmazott vezető bemondója 2. rész (2017.12.02):
Műsorvezető: Keresztes Szilvia
Vendég: Szalóczy Pál, a Magyar Rádió nyugalmazott vezető bemondója
Játékidő: 20:20

Került-e válaszúthoz az életében, s hogyan segített a hite? Milyen jellemnek tartják az emberek? Hogyan tudja leküzdeni a nehézségeket? Néhány szó a metró bemondásról. Miért választotta a tanítást? Választott idézet felolvasása és a kapcsolódó élethelyzet elmondása. Riport lezárása, elköszönés.

Letöltés

53. Erdei Györgyné, a Néri Szent Fülöp Katolikus Általánosiskola tanára (2017.12.02):
Műsorvezető: Nagy Ferenc
Vendég: Erdei Györgyné, a Néri Szent Fülöp Katolikus Általánosiskola tanára
Játékidő: 23:30

Honnan származik? Ki tanította a hitre? Hogyan választotta a pedagógusi pályát? Egy személyes Isten élmény elmesélése. Hogyan került a Néri Szent Fülöp iskolába? Kerület-e nehézségbe a református felekezete miatt? Hitének megéléséről a mindennapokban. Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

54. Bogisics Ferenc, a QP gépipari és kereskedelmi ZRT igazgatója (2017.12.09):
Műsorvezető: Balázs Zsanett
Vendég: Bogisics Ferenc, a QP gépipari és kereskedelmi ZRT igazgatója
Játékidő: 24:30

Gyermekkor. Milyen meghatározó élményei voltak?Mikor döntött úgy, hogy saját vállalkozást hoz létre? Hogyan került Newyorkba? Mi a sajátossága a QP ZRT-nek? A Szentírás milyen módon volt jelen az életében? Választott idézet felolvasása, s a hozzá kapcsolódó élethelyzet elmesélése. Hogyan jelenik meg az üzleti világban a hit? Miért gyűjti a könyveket? A Ferenc pápánál tett látogatásáról. Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

55. Soós Viktor Attila, történész (2017.12.09):
Műsorvezető: Keresztes Szilvia
Vendég: Soós Viktor Attila, történész
Játékidő: 25:17

A választott idézet felolvasása és a hozzákapcsolódó élethelyzet elmondása. Hogyan emlékszik vissza gyermekkorára? A múlt történései hogyan hatnak a mai emberre? Hogyan lehet a hitet történészként hirdetni? Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

56. Dr. Bnagy Zoltán, egyetemi tanár, az Országos Klinikai Idegtudományi intézet igazgatója (2017.12.16):
Műsorvezető: Molnár Péter
Vendég: Dr. Bnagy Zoltán, egyetemi tanár, az Országos Klinikai Idegtudományi intézet igazgatója
Játékidő: 23:38

Választott idézet felolvasása és a kapcsolódó élethelyzet elmesélése. Milyen gyermekkora volt? Kik voltak a szülei? Tanulmányok, szakmai fejlődés. Külföldi utak, s ezekkel kapcsolatos élmények. A jövőbeli utakról. Család, feleség, gyerekek. Mit jelent számára a gyógyítás? Elköszönés, interjú lezárása.

Letöltés

57. Lackfi János, József Attila díjas író, költő 1. rész (2017.12.20):
Műsorvezető: Osvay Péter
Vendég: Lackfi János, József Attila díjas író, költő
Játékidő: 24:51

Miért választotta az írói hivatást? Válhat valaki ösztönösen íróvá? Hogyan dolgozik? Mi a módszere? Kezdettől fogva írónak készült? Nagy családban nőtt fel? Miért döntött a nagy család mellett?

Letöltés

58. Lackfi János, József Attila díjas író, költő 2. rész (2017.12.21):
Műsorvezető: Osvay Péter
Vendég: Lackfi János, József Attila díjas író, költő
Játékidő: 22:38

Néhány történet a kezdeti időkről, amikor összeházasodtak a feleségével. Hogyan segítette a gondviselés a mindennapjaikat? Hogyan lehet a házasságban egymás szeszélyeit elviselni? Örömök és nehézségek a házasságában.

Letöltés

59. Váradi Mária színművész, a Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (2017.12.30):
Műsorvezető: Keresztes Szilvia
Vendég: Váradi Mária színművész, a Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Játékidő: 23:39

Honnan származik? Milyen meghatározó állomásai voltak életének? Miért választotta a szinészi pályát? Választott idézet felolvasása, s a hozzá kapcsolódó élethelyzet elmesélése. Édes apja kezdetben nem fogadta el a pályaválasztását. Miért változott meg a véleménye? Miért fontos számára a hit? Történet elmesélése egy szilveszteri előadásról. Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

60. Fábri Kornél atya, a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára 1. rész (2018.01.02):
Műsorvezető: Patkoló Éva
Vendég: Fábri Kornél atya, a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára
Játékidő: 23:27

Mennyire vezetett egyenes út a főtitkári tisztség felkérésére? Mindig pap szeretett volna lenni? A Fülöp-szigeteki útról. Teológiai tanulmányok, doktori tanulmányok. Mi az eucharisztikus kongresszus, s mi a feladata?

Letöltés

61. Fábri Kornél atya, a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára 2. rész (2018.01.03):
Műsorvezető: Patkoló Éva
Vendég: Fábri Kornél atya, a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára
Játékidő: 21:47

A közösen végzett szentség imádásról és a szentség imádás iskolájáról. Hogyan lehet megszólítani a mai magyar fiatalokat? Az imádság fontosságáról. Választott idézet felolvasása, s a hozzá kapcsolódó élethelyzet megosztása. Történet az Istenbe vetett feltétlen bizalomról. Elköszönés, interjú lezárása.

Letöltés

62. Nényei Noémi tanár, hitoktató 1. rész (2018.01.08):
Műsorvezető: Rózsa Katalin
Vendég: Nényei Noémi tanár, hitoktató
Játékidő: 23:02

Néhány szó a családról, nyolc gyermekről. Kik voltak azok a személyek, akik meghatározóak voltak gyermekkorában? Hogyan találkozott a hittel? Miért választotta a tanári hivatást? Hol ismerkedett meg a férjével, s mikor döntöttek a nagy család mellett? Fontos-e az Istenre hagyatkozás a nehézségekben? Hogyan viszonyulnak egymáshoz a testvérek a családban? Mikor és hogyan ül össze a család? Mi a fontosabb a gyermek neveleésben, a szavak, vagy a példamutatás?

Letöltés

63. Nényei Noémi tanár, hitoktató 2. rész (2018.01.09):
Műsorvezető: Rózsa Katalin
Vendég: Nényei Noémi tanár, hitoktató
Játékidő: 21:28

Miért választotta a hitoktatói pályát, smiért kis gyerekekkel szeretne foglalkozni? Mi a fontos a hitoktatói munkában? Hogyan ad számára a mindennapokban erőt a Jó Isten? Milyen gyerekeknek szóló programok vannak a plébánián? Választott Bibliai idézet felolvasása és a kapcsolódó élethelyzet ismertetése. Elköszönés, interjú lezárása.

Letöltés

64. Takáchné Elek Borbála, a Premontrei Szent Norbert gimnázium igazgatója (2018.01.10):
Műsorvezető: Nagy Ferenc
Vendég: Takáchné Elek Borbála, a Premontrei Szent Norbert gimnázium igazgatója
Játékidő: 24:06

Hol nőtt fel? Ki tanította a hitre? Kik hatottak rá gyermekkorában? Család, férj, gyermekek. Hogyan került a gimnáziumba? Hogyan vállalta el az intézmény vezetését? Milyennek látja a jövőt? Választott idézet felolvasása és a kapcsolódó élethelyzet ismertetése. 2021-ben lesz a premontrei rend 900. évfordulója. Hogyan készül az iskola erre az eseményre? Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

65. Skrabski Fruzsina, filmrendező (2018.01.25):
Műsorvezető: Perczel Éva
Vendég: Skrabski Fruzsina, filmrendező
Játékidő: 24:36

„Család, szülők, tanulmányok. Hogyan választotta a filmrendezést, mint pályát? A Biszku Béla dokumentum filmről. A „”Becsengetünk és elfutunk”” sorozatról. Az „”Elhalgatott gyalázat”” filmről. Milyen volt a gyerekkori és milyen a mostani hite? Ige felolvasása és a kapcsolódó élethelyzet megosztása. A Három királyfi három királylány mozgalomról. Jövőbeli filmekről. Interjú lezárása, elköszönés”

Letöltés

66. Bese Gergő atya (2018.01.28):
Műsorvezető: Keresztes Szilvia
Vendég: Bese Gergő atya
Játékidő: 24:22

Választott idézet felolvasása, s a kapcsolódó élethelyzet ismertetése. Hogyan kapott meghívást a papi szolgálatra? Hogyan folytatódott az élete a szentelés után? Mi mutathat utat a mai fiataloknak ebben a zűrzavaros világban? Egy általa szervezett baba kiállításról. Elköszönés, az interjú lezárása.

Letöltés

67. Baranyi Mária szociális munkás, újságíró (2018.01.29):
Műsorvezető: Balázs Zsanett
Vendég: Baranyi Mária szociális munkás, újságíró
Játékidő: 24:07

Választott idézet felolvasása, s a kapcsolódó élethelyzet ismertetése. Mikor szembeszült a kapott talentumaival? Hol nevelkedett, kik hatottak rá gyermekkorában? Segítség nyújtás az édesanyjának a szociális munkában. Gyakornoki munka aKossuth Rádióban A kedvenc riportról. Romaként szociális munkavégzés, s segítségnyújtás más embereknek. A Fekete doboz alapítvány filmes képzéséről. A börtön rádiózásról. Mit szeret az újságírásban? Romaként miért szükséges tanulni? Elköszönés, interjú lezárása.

Letöltés

68. ifj Lakatos György, hegedüművész, tanár 1. rész (2018.01.30):
Műsorvezető: Balázs Zsanett
Vendég: ifj Lakatos György, hegedüművész, tanár
Játékidő: 20:53

Választott idézet felolvasása, s a kapcsolódó élethelyzet ismertetése. Mikor találkozott első alkalommal a hittel? Mire emlékszik vissza szívesen gyermekkorából? Mipért féltették szülei a zenei pályától? Mi fogta meg kétévesen a hegedűben? Kik segítették a Zeneakadémián? Hogyan alakult pályája az egyetem befejezése után? A külföldi utakról. A magyarországi fellépesekről.

Letöltés

69. ifj Lakatos György, hegedüművész, tanár 2. rész (2018.01.31):
Műsorvezető: Balázs Zsanett
Vendég: ifj Lakatos György, hegedüművész, tanár
Játékidő: 24:24

Ha egy templomban játszik, megérzi Isten közelségét? Milyen érzés volt Szent II. János Pál pápának játszani? Hogyan élte meg Habsburg Ottó temetését és az azon való szereplést? Hogyan jelenik meg a zenében a roma származás? Milyen zenét szeretnek játszani általában a roma zenészek? Hogyan lehet a zene szépségén keresztül közelebb vinni az embereket az Istenhez? Álmok, jövőbeni tervek. Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

70. Németh Balázs, egyetemi docens (2018.02.01):
Műsorvezető: Miklódi Márta
Vendég: Németh Balázs, egyetemi docens
Játékidő: 23:49

Választott idézet felolvasása, s a kapcsolódó élethelyzet ismertetése. Hol érintkezik a mérnökség és a lelkészi hivatás? A hallgatók közül mennyien gyakorló hívők? Az önvezető autók problémájáról mint ezzel foglalkozó személy meglátásai. Család, feleség, gyerekek. Interjú lezárása, elköszönés

Letöltés

71. Exterdéné Zsurka Ilona, mentálhigénés szakember, a debreceni egyetem oktatója (2018.02.03):
Műsorvezető: Gerstenmajer György
Vendég: Exterdéné Zsurka Ilona, mentálhigénés szakember, a debreceni egyetem oktatója
Játékidő: 24:37

Választott idézet felolvasása, s a kapcsolódó élethelyzet ismertetése. Honnan származik? Kik hatottak rá gyermekkorában? Miért végezte el az altatóorvosi aszisztens képzést? Szakoktatóként a Kölcsei gimnáziumban. Mentálhigénés ismeretek oktatása a Debreceni egyetemen. Segítség nyújtás mentálhigénés szakemberként. Mikor találkozott első alkalommal a hittel? Elfordulás és visszatalálás a Jó Istenhez. Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

72. Radics Vivien, roma származású családanya (2018.02.10):
Műsorvezető: Balázs Zsanett
Vendég: Radics Vivien, roma származású családanya
Játékidő: 23:55

Milyen volt a gyermekkora? Mikre emlékszik vissza szívesen? Mik a roma kultúra sajátosságai? Mik egy roma személy jellegzetes tulajdonságai? Hogyan jelenik meg a családjában a hit? Választott idézet felolvasása és a kapcsolódó élethelyzet ismertetése. Kellemetlenségek a roma származásból adódóan. Mitől lehet ugyan olyan egy roma, mint egy fehér ember? Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

73. Mendi Rózsa, roma származású gyógypedagógus, pszichológus (2018.02.12):
Műsorvezető: Balázs Zsanett
Vendég: Mendi Rózsa, roma származású gyógypedagógus, pszichológus
Játékidő: 24:25

Választott idézet felolvasása, s a kapcsolódó élethelyzet ismertetése. Történet Jézussal való találkozásról. Hogyan lehet Jézus szívével nézni az embereket? Mit dolgozik jelenleg? Milyen területét választotta a gyógypedagógiának? Miért döntött emellett a szakma mellett? Hogyan tudott elhelyezkedni az egyetem elvégzése után? Kik tartoznak a sajátos nevelési igényű gyerekek közé? Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

74. Oglné Czepek Mária, a váci Madách Imre gimnázium Pécsi Blanka díjjas magyar tanára (2018.02.21):
Műsorvezető: Gerstenmajer György
Vendég: Oglné Czepek Mária, a váci Madách Imre gimnázium Pécsi Blanka díjjas magyar tanára
Játékidő: 24:29

Választott idézet felolvasása, s a kapcsolódó élethelyzet ismertetése. Történet. Gyermekkor, család. Milyen értékeket kapott, s hogyan képviseli ezeket? Hogyan került a Madách gimnáziumba? A nyelvművelő szakkörről. Ki volt Pécsi Blanka és mit lehet tudni a díjról, melyet kapott? Egy kedves élmény elmesélése a szakköri munkával kapcsolatban. A hittel és a Bibliával mikor találkozott első alkalommal? Család, férj, gyerekek. Jövőbeli tervek. Hogyan tudja átadni a hitét a munkája során? Elköszönés, interjú lezárása.

Letöltés

75. Kövesi Csaba, a Cigány Áldott Kereszt egyesület vezetője 1. rész (2018.02.23):
Műsorvezető: Balázs Zsanett
Vendég: Kövesi Csaba, a Cigány Áldott Kereszt egyesület vezetője
Játékidő: 22:43

Honnan származik? Milyen volt a gyermekkora? Szakmunkás képző Zalaegerszegen. Első munkahelyek. A hit mikortól játszik szerepet az életében? A vasárnapi búcsúkról. Milyen a kapcsolata a Szűzanyával? Hogyan jutott el a pápához? Találkozás Szent II. János Pál pápával, áldáskérés a magyar cigányokra. Választott idézet felolvasása, s a hozzá kapcsolódó élethelyzet megosztása.

Letöltés

76. Kövesi Csaba, a Cigány Áldott Kereszt egyesület vezetője 2. rész (2018.02.23):
Műsorvezető: Balázs Zsanett
Vendég: Kövesi Csaba, a Cigány Áldott Kereszt egyesület vezetője
Játékidő: 24:11

Mit jelent személyes életében a kereszt? Volt az életében olyan időszak, amikor érezte a kereszt terhét? Milyen élmény volt találkozni Szent II. János Pál pápával? Hogyan jutott el Medjugore-ba? A a Cigány Áldott Kereszt egyesületről, hogyan és miért jött létre? A csatkai kegyhely felújításáról. Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

77. Szajkó Géza, JUNIOR Prima -díjas hegedűművész (2018.02.24):
Műsorvezető: Balázs Zsanett
Vendég: Szajkó Géza, JUNIOR Prima -díjas hegedűművész
Játékidő: 21:10

Hogyan és mikor került első alkalommal a kezébe a hegedű? Honnan származik, hol élt a család? Hogyan kezdődött zenei pályája? Miért választotta a klasszikus zenei irányt? Milyen tanulmányokat folytatott? Példaképekről, akik hatottak rá. Egy szakmai siker elmesélése, amikor a kitartó munka meghozta gyümölcsét. Soha nem érezte, hogy már mindent elért a pályáján? Választott idézet felolvasása, s a kapcsolódó élethelyzet ismertetése. Zenei sikerek a Junior príma díjjon kívül. Hogyan került be a Magyar Operaházba? Jövőbeli tervek. Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

78. Dr. Szász István, orvos-közíró 1. rész (2018.02.28):
Műsorvezető: Miklódi Márta
Vendég: Dr. Szász István, orvos-közíró
Játékidő: 22:56

Választott idézet felolvasása és a hozzá kapcsolódó élethelyzet ismertetése. Gyerekkor, tanulmányok. A kolozsvári Hitel megalapításáról. Hogyan került Magyarországra.

Letöltés

79. Dr. Szász István, orvos-közíró 2. rész (2018.02.28):
Műsorvezető: Miklódi Márta
Vendég: Dr. Szász István, orvos-közíró
Játékidő: 23:44

A magyarországra kerülés nehézségeiről és szépségeiről. Díjjak és kitüntetések. Hogyan jutalmazta meg a Jó Isten az önzetlen szolgálatát. A Hitel múzeumáról. Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

80. Szelényi Károly, fotóművész 1. rész (2018.03.02):
Műsorvezető: Kanyár Erika
Vendég: Szelényi Károly, fotóművész
Játékidő: 22:25

Miért hívja magát fotográfusnak? Milyen szerepet játszott szülőföldje a művészi ábrázolásban? Tanulmányok, fotó pályázaton eredmény elérése 13. évesen. Választott idézet felolvasása, s a kapcsolódó élethelyzet ismertetése. Hogyan alakult pályája érettségi után? Hogyan befolyásolta késöbbi munkásságát az iparművészeti főiskolán eltöltött másfélév tanárság? Munka a Corvina kiadóban. Miért hagyta ott, s miért a Kossuth kiadóban folytatta tevékenységét?

Letöltés

81. Szelényi Károly, fotóművész 2. rész (2018.03.03):
Műsorvezető: Kanyár Erika
Vendég: Szelényi Károly, fotóművész
Játékidő: 21:48

Hogyan találta meg a feleségét, s mivel támogatja a felesége művészi kibontakozását? A Szentkorona könyvről. Milyen kapcsolat fűzte a vardburgi egyetemhez? A szivárvány színű tojásról, mi is ez az alkotás? A goethei szinelmélet feldolgozása. Mit jelent a fény tettei és szenvedései kifejezés?

Letöltés

82. Szelényi Károly, fotóművész 3. rész (2018.03.04):
Műsorvezető: Kanyár Erika
Vendég: Szelényi Károly, fotóművész
Játékidő: 23:22

A szivárvány tojáshoz szerzett zenéről. Jövőbeni tervekről, hova szeretne még eljutni és miket szeretne megfesteni? Milyen személyiség jegyekkel kell rendelkeznie annak, aki sikeres és gazdag életpályát szeretne befutni? Milyen díjjakat, kitüntetéseket kapott? Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

83. Antal István, A Snétberger Zenei Tehetségközpont alapítvány ügyvezetője (2018.03.04):
Műsorvezető: Balázs Zsanett
Vendég: Antal István, A Snétberger Zenei Tehetségközpont alapítvány ügyvezetője
Játékidő: 24:34

Választott idézet felolvasása és a hozzá kapcsolódó élethelyzet ismertetése. Kik hatottak a hitéleti fejlődésére? Hogyan lehet átadni a hiteles Isten és Egyház képet? Példa kiemelése, amikor egy fiatalnak segített a Roma Szakkollégium, mint missziót segítő intézmény. Tudott ő maga példát adni a személyes életével? Miben segít a Snétberger Zenei Tehetségközpont a roma fiataloknak? Hogyan jött létre a központ? Milyen idősen lehet jelentkezni a központba? Méltónak érzi magát Krisztus követésére? Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

84. Bódi Barbara képzőművész (2018.03.10):
Műsorvezető: Balázs Zsanett
Vendég: Bódi Barbara képzőművész
Játékidő: 23:37

Mikor találkozott első alkalommal a Szentírással? Választott idézet felolvasása és a kapcsolódó élethelyzet ismertetése. Milyen környezetben nevelkedett? Hogyan vált részesévé a cigány kultúra a magyar kultúra részévé? Hogyan került kapcsolatba a képzőművészettel? Hogyan indult a pályája? Tanulmányai alatt találkozott negatív véleménnyel amiatt, hogy roma származású? Elért eredmények az egyetem után a tanítással kapcsolatban. A Roma Értelmiségiek A Közigazgatásbahelyezésért programról. Mi a művészi kifejezése, mi jellemző az alkotásaira? I. Ferenc pápával való találkozás és egy általa készített festmény átadása neki. Néhány szó a kiállításairól. Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

85. Kamuti Jenő, a Nemzet Sportolója, világbajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes, vívó, a Nemzetközi Fair-Play Bizottság elnöke (2018.03.12):
Műsorvezető: Patkoló Éva
Vendég: Kamuti Jenő, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett, világbajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes magyar vívó, orvos, sportvezető, a Nemzetközi Fair-Play Bizottság elnöke
Játékidő: 24:58

Hogyan járult hozzá a családi háttér ahhoz a sokmindenhez, amit elért életében? Hogyan lehet átadni a fiataloknak a korábbi generációk értékeit? A sport fontosságáról a fiatalok életében. Miért kapta a fairplay-díjjat? Példák a fairplay játékra az életében. Milyen tudást szerzett Franciaországban? Tanulmányok a bordeauxi egyetemen. Választott idézet felolvasása, s a kapcsolódó élethelyzet elmondása. Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

86. Beke Farkas Nándor, A 100 Tagú Cigányzenekar elnöke 1. rész (2018.03.19):
Műsorvezető: Balázs Zsanett
Vendég: Beke Farkas Nándor, A 100 Tagú Cigányzenekar elnöke
Játékidő: 21:33

Hogyan emlékszik vissza gyermekkorára? Középiskolai évek, zenei kimittud, zenekarokban való szereplés. Egyetemi évek, Földrajz, Biológia. Kapcsolat a rádiózással. Milyen élmények érték a Rádióban a munka kezdetén? Milyen nehézségekkel kellett megküzdenie? A Beke névről, hogyan kapta. Hogyan választotta a hegedűt, mint hangszert. A tanuló évekről. Mi az a zenei módszer, amit a cigány zenészek szinte maguktól tudnak? Választott idézet felolvasása, s a kapcsolódó élethelyzet ismertetése. Hogyan alakult meg a 100 tagú cigány zenekar?

Letöltés

87. Beke Farkas Nándor, A 100 Tagú Cigányzenekar elnöke (2018.03.20):
Műsorvezető: Balázs Zsanett
Vendég: Beke Farkas Nándor, A 100 Tagú Cigányzenekar elnöke
Játékidő: 21:16

A 100 tagú cigány zenekarról. Hogyan váltt elnökké? Cifra György tagsága a zenekarban. Az 1986 március 22. debütáló koncertről. A 98-as lisszaboni kiállításról. Még néhány külföldi fellépés említése. A zenekar jövőbeli terveiről. Elköszönés, interjú lezárása.

Letöltés

88. Bodolay Géza Jászai Mari díjas rendező (2018.03.23):
Műsorvezető: Molnár Péter
Vendég: Bodolay Géza Jászai Mari díjas rendező
Játékidő: 23:15

Választott idézet felolvasása, s a hozzákapcsolódó élethelyzet megosztása. Gyerekkor, család, iskolák. A szegedi színházban rendezőként eltöltött évekről. A színházakról, ahol rendezőként dolgozott. Milyen szerzőket szeretett rendezni? Család, feleség, gyerekek. A hit és a Jó Isten mit jelent számára? Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

89. Majnek Antal püspök atya– munkácsi római katolikus megyéspüspök (2018.03.28):
Műsorvezető: Keresztes Szilvia
Vendég: Majnek Antal püspök atya– munkácsi római katolikus megyéspüspök
Játékidő: 23:40

Választott idézet felolvasása, s a hozzákapcsolódó élethelyzet megosztása. Milyen nehéz élethelyzete volt, amiben segített neki a papi hivatás? Hogyan tudta leküzdeni az életében jelentkező nehézségeket? Miért és hogyan választotta a papi hivatást? Mi az ami a legnagyobb örömet adja az életében?

Letöltés

90. Borsowski Tibor, zenekarvezető (2018.04.05):
Műsorvezető: Molnár Péter
Vendég: Borsowski Tibor, zenekarvezető
Játékidő: 23:06

Választott idézet felolvasása, s a hozzákapcsolódó élethelyzet megosztása. Gyerekkor, iskolák. Részvétel egy zenekarban, melyet később betiltottak. A Spirit együttesről. A zenekar tagjairól és a külömböző hangszerekről. Jövőbeli tervekről. Tanárok, akik hatottak fejlődésére. Család, feleség, gyerekek. Hogyan jelenik meg életében a hit? Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

91. Orsos Zoltán, csákánydoroszlói plébános (2018.04.06):
Műsorvezető: Bíró Magda
Vendég: Orsos Zoltán, csákánydoroszlói plébános
Játékidő: 22:03

Milyen volt a gyermekkora? Miért döntött úgy, hogy tanulni szeretne? Találkozás a hittel és a Jó Istennel. A papi hivatás választása. Az első évekről. Előadás tartása a zalaegerszegi és sopronkőhidai börtönben. A cigány pasztoráció nehézségeiről. Honnan merítt az erőt? A cigány pasztoráció fontosságáról, történet egy kisgyerekről. Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

92. Petőcz András, költő (2018.04.11):
Műsorvezető: Molnár Péter
Vendég: Petőcz András, költő
Játékidő: 24:40

Választott idézet felolvasása, s a hozzákapcsolódó élethelyzet megosztása. Gyerekkor, fiatalság. Tanárok, akik hatással voltak fejlődésére. Írói pályája. Miért választott írói álnevet? Díjjak, kitüntetések. Szokott kételkedni magában? Család, feleség, gyerekek. Mennyiben segíti művészi pályáját a Jó Isten? Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

93. dr Horváth Attila, Alkotmánybíró 1. rész (2018.04.12):
Műsorvezető: Molnár Péter
Vendég: dr Horváth Attila, Alkotmánybíró
Játékidő: 22:14

Választott idézet felolvasása, s a hozzákapcsolódó élethelyzet megosztása. Hogyan segítette a Jó Isten a pályáját? Gyerekkor, szülők, iskolák. Egyetemi évek. Párhuzamos tanulmányok történelem és jog. Tanítás külömböző egyetemeken.

Letöltés

94. dr Horváth Attila, Alkotmánybíró 2. rész (2018.04.13):
Műsorvezető: Molnár Péter
Vendég: dr Horváth Attila, Alkotmánybíró
Játékidő: 23:42

A halálbüntetésről. Elnökként a Hittel A Nemzetért alapítvány élén. A Mintszenty szoborról. Család, feleség, gyerekek. Mit jelent számára a hit? Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

95. Bogdán József a délvidéki Fehér templom plébánosa, Magyar Örökség díjjas atya 1. rész (2018.04.19):
Műsorvezető: Siegler Lujzi
Vendég: Bogdán József a délvidéki Fehér templom plébánosa, Magyar Örökség díjjas atya
Játékidő: 24:44

Mit jelent számára a megtartó jövő és a kissebségi lét fényes oldala? A gyermekkori nehézségekről. Mi adja az erőt a pozitív gondolkozáshoz, s hogyan hatott ez gyermekkorára, s a papi, költői hivatására? Hogyan jelent meg a hit gyermekkorában és a további életében?

Letöltés

96. Bogdán József a délvidéki Fehér templom plébánosa, Magyar Örökség díjjas atya 2. rész (2018.04.20):
Műsorvezető: Siegler Lujzi
Vendég: Bogdán József a délvidéki Fehér templom plébánosa, Magyar Örökség díjjas atya
Játékidő: 22:37

Élmények a gyermekkorból, melyek hatottak későbbi pályájára. Hogyan vált pappá? Történetek pappá válásának folyamatáról. Külön választható a pap és a magánember?

Letöltés

97. Bogdán József a délvidéki Fehér templom plébánosa, Magyar Örökség díjjas atya 3. rész (2018.04.21):
Műsorvezető: Siegler Lujzi
Vendég: Bogdán József a délvidéki Fehér templom plébánosa, Magyar Örökség díjjas atya
Játékidő: 23:16

Választott idézet felolvasása és a kapcsolódó élethelyzet ismertetése. Érte-e embertársai részéről negatív megszólások papi szolgálata alatt? Milyen kapcsolatban van a Jó Istennel nap mint nap? Mit jelent számára a barátság? Kitüntetések, elismerések. Fontosak voltak ezek számára? Jövőbeli tervek. Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

98. Csanádi Márta, A Házas Hétvége lelkiségi mozgalom magyarországi alapítója és vezetője (2018.04.25):
Műsorvezető: Gerstenmajer György
Vendég: Csanádi Márta, A Házas Hétvége lelkiségi mozgalom magyarországi alapítója és vezetője
Játékidő: 24:26

Választott idézet felolvasása és a kapcsolódó élethelyzet ismertetése. Gyermekkor, pályakép. Hogyan ismerkedett meg a férjével? Gyerekek, unokák. Találkozás a Házas Hétvége mozgalommal. Az első magyar hétvégéről. Hogyan szélesedett ki a mozgalom? Hogyan épült fel egy hétvégi összejövetel? Mi a jó házasságok titka? Példa arra, hogy hogyan hatott életére a Házas Hétvége mozgalom. Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés

99. Kiss János, Kossuth -díjas táncművész , a Győri balett igazgatója 1. rész (2018.04.29):
Műsorvezető: Keresztes Szilvia
Vendég: Kiss János, Kossuth -díjas táncművész , a Győri balett igazgatója
Játékidő: 19:50

Választott idézet felolvasása és a kapcsolódó élethelyzet ismertetése. Miért és hogyan választotta a táncművészetet? A győri Balett létrejöttéről. Találkozás Szent II. János Pál pápával, s a neki előadott baletról.

Letöltés

100. Kiss János, Kossuth -díjas táncművész , a Győri balett igazgatója 2. rész (2018.04.30):
Műsorvezető: Keresztes Szilvia
Vendég: Kiss János, Kossuth -díjas táncművész , a Győri balett igazgatója
Játékidő: 24:09

Kik segítettek neki, hogy a táncművészetet válassza? Mennyire jellemző rá a művészi érzékenység? Hogyan segítette át a nehézségeken a hite? Miért hagyott fel a tanítással, miután igazgató lett? Hogyan lehet összevetni a klasszikus és modern balettet a művészek és közönség szempontjából? Interjú lezárása, elköszönés.

Letöltés