Teremtésvédelem éve a Mária Rádióban

Drámai helyzetben vagyunk. Végletekig kizsákmányolt természeti környezetünk, a profitot az embernél és mindennél fontosabb értéknek tartó gazdaságunk, a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegényebb területek elnéptelenedése, a nemzeti identitást és kultúrát háttérbe szorító globális egyformaság egyre hangosabban kiált megoldásért.

Ferenc pápa Laudato Sí című teremtésvédelmi programja átfogó cselekvést sürget. Természeti, gazdasági, társadalmi és kulturális oldalról közelítve meg korunk talán legnagyobb és legsürgetőbb kihívását: teremtett világunk védelmét. A Mária Rádió e gondolatok jegyében szervezte meg teremtésvédelmi évét, amelyet azt követően is kiemelt témaként kezelünk majd, hiszen teremtett világunk művelésével és őrzésével bízott meg bennünket a Teremtő (Mózes 1. könyve 2,15.).
Egy indián legenda szerint volt egyszer egy hatalmas erdőtűz. Az állatok rémülten és tehetetlenül nézték a szerencsétlenséget. Csak a kis kolibri kezdett cselekedni, vett pár csepp vizet a csőrébe, hogy a tűzre öntse. A tatu, aki egy ideig figyelte, egyszer csak így fakadt ki: „Kolibri! Megbolondultál? Csak nem képzeled, hogy ezzel a néhány vízcseppel el tudod oltani a tüzet!” A kolibri azt válaszolta neki: „Tudom, de megteszem, ami rajtam múlik.”

Az alábbiakban ennek a cselekvésnek a területeit ismertetjük.

1 Műsorok

1.1 Tematikus napok
Tematikus napjaink a Laudato Sí enciklikának megfelelően negyedévente változó szempontból közelítik meg a fenntarthatóság kérdését (környezetvédelem, gazdaság, társadalom, kultúra). Ezeken belül havonta más-más védendő területre szeretnénk felhívni a figyelmet.
A tematikus napok pontos időpontját a Mária Rádió híreiben és facebook oldalán időben hirdetjük majd

KÖRNYEZET

JANUÁR – Jövőnk védelme (környezetterhelés csökkentés)
tudatos fogyasztás, életmód
ökológiai lábnyom csökkentés
hulladékminimalizálás

FEBRUÁR – Biológiai sokszínűség védelme
szerepe
csökkenésének okai, következményei
megőrzése

MÁRCIUS – A víz védelme
szűkös erőforrás (helyzetjelentés, kilátások globális és helyi szinten)
Magyarország víz nagyhatalom (felszíni és felszín alatti vizek)
takarékosság (ipar, mezőgazdaság, egyén) – jó gyakorlatok

GAZDASÁG

ÁPRILIS – Emberközpontú gazdaság védelme
közjó és emberközpontú gazdaság <-> profit maximalizálás központú gazdaság
túlélési esélyek, jó gyakorlatok

MÁJUS – Helyi gazdaság védelme
helyi termelők, kézműves helyi termékek előnyben részesítése
lokális <-> globális (ellátó láncok rövidítése, önellátás szerepe, lehetőségei, hatása)

JÚNIUS – Mértéktartás védelme
fogyasztói szemlélet <-> ökológiai megtérés (csak szükségeset venni, fogyasztani)
takarékosság (energia, anyag, élelmiszer)

TÁRSADALOM

JÚLIUS – Helyi élet védelme
a vidék fenntarthatósága
városi közösségi kezdeményezések
népességcsökkenés, elvándorlás okai, megelőzése, megfordítása
magyar és külföldi jó gyakorlatok, eredmények (pl. Magyar Falu program)

AUGUSZTUS – Egyenlő esélyek védelme
egyenlőtlenségek (okai, kezelése lokálisan, globálisan)
demográfiai robbanás (migráció okai, következményei, kezelése)

SZEPTEMBER – Eucharisztia és teremtésvédelem

KULTÚRA

OKTÓBER – Élő örökségünk védelme
nemzeti kultúra fenntarthatósága
szellemi, lelki, kulturális, tárgyi örökségünk, gyökereink <-> globális „kultúra”
identitás <-> globális egyformaság
egészséges/ egészségtelen nemzeti identitás
társadalmi jól-lét feltételei (boldogságindexek – bel- és külföldön)

NOVEMBER – Közösségeink védelme
közösségeink fenntarthatósága
szerepük, értelmük, ápolásuk
család, barátok, egyház, munkahely
közösségek, közösségi kezdeményezések bemutatása

DECEMBER – Emberi méltóságunk védelme
emberi személyiségünk fenntarthatósága
személyiségünk, személyes hivatásunk, küldetésünk meg- és felismerése, kibontakoztatása <-> személytelen tömeg „kultúra”
kiteljesedésünk, boldogságunk feltételei
lassíts, hogy megélhesd az életed <-> rohanj, hogy minél többet szerezz
érzelmi, szellemi és spirituális higiéné <-> érzelmi, mentális, spirituális környezetszennyezés,
pszichoszomatikus zavarok, pótszerek (felismerésük, gyógyulás, szabadulás eszközei módjai)

1.2 Műsorsorozatok a fenntarthatóságról

Szerdánként 16:35 – 17:50 között fenntarthatósági forgószínpad jelentkezik az alábbi témákban és résztvevőkkel:

Gazdálkodj hittel! (aktív link: műsorarchívum)
A pénz nem cél, hanem eszköz. A pénz van az emberért és nem fordítva. A Sapientia Főiskola keresztény közgazdász műhelyének műsora arra keresi a választ, hogy ezek a keresztény elvek hogyan érvényesíthetők a gazdasági gyakorlatban.

Teremtésvédelem (aktív link: műsorarchívum)
Teremtett világunk fenntarthatósági kérdéseit és a lehetséges keresztény válaszokat vizsgálja a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület ebben a műsorában.

Élő örökségünk (aktív link: műsorarchívum)
A magyar nemzeti kultúra élő szövetét tárja elénk és nyújt beható elemzést róla az ELTE néprajz tanszékének oktatói közössége

Kölcsönkapott Föld (aktív link: műsorarchívum)
Fenntartható, élhető és éltető vidéki és városi közösségekről, életmódról szól a Mindenegyüttmegy Egyesület műsora.

1.3 Fenntarthatósági rovat a Napindítóban

A szerda reggeli Napindító műsor fenntarthatósági rovatot indított az alábbi témák szerint és civil szervezetek bevonásával forgószínpad szerűen:
– Tudatos Vásárlók Egyesülete
(Tudatos vásárlással a fenntarthatóságért)

– Felelős Gasztrohős Alapítvány
(Fenntartható háztartás és éttermek szezonális és helyi alapanyagokból működtetve)

– GreenDependent Intézet
(Ökolábnyom csökkentő életmód)

– Magyar Természetvédők Szövetsége
(A fenntartható természeti környezetért)

A péntek reggeli Napindítóban az alábbi partner jelentkezik havi rendszerességgel:

– Agrárminisztérium fenntarthatóságért felelős helyettes államtitkárság
(ökológiai ifjúságnevelési programokról: Zöld ovik, öko iskolák, BISEL és Iskolakert program)

1.4 „Nézőpont” műsorok

A jegyzet műfajba tartozó Nézőpont c. műsorainkban Nobilis Márió atya a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület elnöke és Ürge Vorsatz Diána klímakutató ENSZ szakértő osztja meg gondolatait időszerű fenntarthatósági kérdésekről 09:50, 14:25 és 22:50-kor az alábbiak szerint:
Kedd (4 hetente): Nobilis Márió atya
Kedd (4 hetente): Ürge Vorsatz Diána

1.5 Fenntarthatósági hírforrások és hírkommentálók

Legalább heti három alkalommal fenntarthatósággal kapcsolatos híreket és kommentárokat teszünk közzé az alábbi forrásokból és résztvevőkkel:

 

2 Akciók, projektek

2.1 Új szlogen

Hitünk és a fenntarthatóság fontosságának hangsúlyozása végett új szlogennel gazdagítjuk a Mária Rádiót. 
„Mária Rádió – a teremtett világért”

2.2 Falinaptár 2021

2021-es műsorkínálatunkban havonta más-más védendő területre szeretnénk felhívni a figyelmet. Idei falinaptárunk képei és a Laudato Sí enciklikából vett idézetek is ezt a tematikát követik.

2.3 Cikkek a havi magazinban

A Mária Rádió nyomtatott havi újságjában 2-3 írás a fenntarthatósággal foglalkozik az adott hónap fenntarthatósági témájának megfelelően.

2.4 Fenntartható étkezés – recept öröknaptár

Teremtésvédelmi évünk során nem csak tájékoztatni hanem formálni is szeretnénk hallgatóink gondolkodását és életmód változtatásra is buzdíjuk őket. Ennek keretében indítottunk egy egész éven ét tartó receptbeküldési akciót. Ennek lényege, hogy fenntartható (helyi és szezonális alapanyagokból készülő) ételek receptjeit küldhetik hallgatóink a Mária Rádiós magazin receptrovata szerkesztőjének. A legjobb szezonális receptekből havi bontásban öröknaptárat készítünk, amelyet 2021 végén teszünk közzé.

2.5 Konferenciák

Minden negyedév végén szervezünk egy élő online kerekasztal beszélgetést, amelyet a Mária Rádió facebook oldalán közvetítünk. A téma az adott negyedév témája lesz (fenntartható környezet, gazdaság, társadalom, kultúra) a résztvevők az adott negyedév tematikus napjainak megszólalóiból kerülnek ki. A kerekasztalt egy moderátor vezeti és a hallgatók (nézők) is tehetnek fel kérdéseket facebookon keresztül.

A konferenciák pontos időpontját, témáját és résztvevőt a Mária Rádió híreiben és facebook oldalán időben hirdetjük majd.

2.6 Tréningek

Ezekre az interaktív online rendezvényekre szintén negyedévente kerül majd sor szintén a negyedév témája szerint. A tréningeket az alábbi civil szervezeti partnereink bevonásával valósítjuk meg:
Magyar Természetvédők Szövetsége (tegyünk a természeti környezetünkért)
GreenDependent Intézet (ökolábnyom csökkentő életmód)
Mindenegyüttmegy Egyesület (élhető és éltető vidéki és városi közösségek kialakítása)
Tudatos Vásárlók Egyesülete (közösségi gazdálkodás tréning)
ELTE Néprajz tanszék (betlehemezés tréning)

A trénigek pontos időpontját a Mária Rádió híreiben és facebook oldalán időben hirdetjük majd.

2.7 Ökológiai nevelési kezdeményezések

Agrárminisztérium oktatási programokat indított a fenntarthatóságra nevelés céljával az alábbi területeken és együttműködésbe kezdett a Mária Rádióval a programok népszerűsítése végett.

A Mária Rádió vállalta, hogy:
–          rendszeres műsorban mutatja be a lenti programok résztvevőit
–          ösztönzi az oktatási intézményeket, hogy minél többen kapcsolódjanak be
–          hírt ad a fontosabb eseményekről (pályázati felhívások, eredményhirdetések)
–          ingyenes médiaképzést szervez a résztvevőknek, hogy bevonja őket a rádiózásba

Zöld ovik, Ökoiskolák hálózata
Nemcsak a természet hanem az emberi kapcsolatok megóvására is törekszenek tapasztalati (élmény alapú) oktatással

BISEL program
Biológiai vízminőség meghatározás élő vizekből vett minták és a bennük azonosított élőlények alapján

Iskolakert program
A városi gyermekek a természetes környezettől távol töltik idejük nagy részét. Az iskolakert egy olyan öko szemléletű oktatási és nevelési tér, ahol a tanulók egy szemléltető, konyhakerti és ökológiai bemutató térben, a házi kerti zöldségnövények, gyümölcsök és dísznövények termesztési, gondozási munkáiban személyesen vesznek részt. A kertben a gyerekek problémamegoldó gondolkodása, a tervszerű cselekvése, önállósága, kooperációs- és kommunikációs képessége egyaránt fejlődhet.

Ments meg egy kertet! program
A programra jelentkezett diákok tanáraikkal egy elhagyatott földterületet, kertet tisztítanak meg. A diákoknak nem csak elhagyatott kertek gondozására van lehetőségük, hanem rászorulók (mozgáskorlátozottak, idősek) kertjeit is művelhetik. Három kategóriában jelenik meg a pályázati felhívás: „tankert, intézményi kert”, „pihenőkert, díszkert”, „természetes haszonkert”. Kategóriánként külön díjazásban részesül az első három helyezett és elnyeri az „Év Kertmentő Csapata” címet.

A fenti kezdeményezésekkel külön műsor jelentkezik majd havi rendszerességgel

2.8 „A jövő élhetőbben„- ifjúsági pályázat a fenntarthatóságról

Pályázati felhívást teszünk közzé 15-25 éves fiatalok számára a fenntarthatóságról való pozitív gondolat jegyében. Ezzel is elősegítve a proaktivitást az erre egyébként is fogékony fiatalokban. Rádióműsor, fotó és video kategóriákban lehet majd nevezni. Pályázati időszak: március 20- április 22 (a Föld napja)
Bővebb tájékoztatás és jelentkezés: peter@mariaradio.hu címen.

2.9 Hagyományok újraélesztése

Az ELTE Néprajz tanszék tanárai szakmai vezetésével szeretnénk kezdeményezéseket indítani első sorban egyházi ünnepeinkhez kötődő népi hagyományaink autentikus újragondolására és újjáélesztésére. Példa lehet erre a betlehemezés felélesztése, amelyet alapvetően nagycsaládi körben gondolunk elkezdeni egy-egy tájegységnek megfelelő hagyomány szerint. Mindezt online betlehemezős tréning előzné meg, amelyet az ELTE szakemberei tartanának a Mária Rádió facebook közvetítése mellett. Ehhez a Mária Rádió pályázati kiírással, hangfelvételek és videófelvételek közzétételével járulna hozzá a kárpát-medencei a magyar nyelvű Mária Rádiókkal összefogásban.
Bővebb tájékoztatás és jelentkezés: peter@mariaradio.hu címen.

2.10 Laudato Sí animátorképzés

Ferenc pápa Laudato Sí enciklikája a világ fenntarthatóságának komplex megközelítésű (környezetvédelem, gazdaság, társadalom, kultúra) szakmai és spirituális programja, egyfajta kézikönyve. E program végrehajtását segítendő nemzetközi animátorképzés zajlik egyelőre angol és olasz nyelven.
A Mária Rádió szeretné megszervezni ennek a képzésnek a magyar nyelvű változatát. Célunk, hogy minél többen végezzék le a képzést és főleg egyházi közösségekkel ismertessék meg a Laudato Sí üzenetét, és serkentsék aktivitásra őket.
Ehhez hivatalos engedélyeket és támogatási forrásokat kell beszerezni. Az Agrárminisztérium vállalta, hogy néhány milliós támogatást nyújt a kezdeményezéshez. Székely János püspök atya a Caritas in Veritate Bizottság elnökeként is üdvözölte a kezdeményezést.
Bővebb tájékoztatás és jelentkezés: peter@mariaradio.hu címen.

2.11 Balatoni Kör

A Balatoni Kör a tó körüli értékvédelemre épülő egyesület. Tagjai a minőségi borászat és gasztronómia olyan képviselői, akik egész évben nyitva tartanak. Céljuk, hogy helyi alapanyagokkal és helyi szolgáltatásokra építkezve teremtsenek meg olyan körforgást, amely a régiót vonzóvá és élhetővé teszi minden évszakban.
A Mária Rádió interjúsorozatot készít a Balatoni Kör tagjaival (kerülve a termékeik közvetlen reklámozását) azzal a céllal, hogy másokat is hasonló értékközpontú közösségek létrehozására sarkalljon. Ezen felül a műsorokban folyamatosan elhangzik majd, hogy hasonló jellegű és célú közösségek jelentkezését várjuk.
Bővebb tájékoztatás és jelentkezés: peter@mariaradio.hu címen.

2.12 Őshonos gyümölcsfajták mentése

A Nemzeti Biodiverzitási Központ a történelmi egyházak főpásztorainak jóváhagyásával a Kárpát-medencében őshonos gyümölcsfajták mentésébe kezdett. Ennek keretében génbankokból származó őshonos oltványokat ültetnek ki egyházi tulajdonban lévő területekre (pl. plébániák, parókiák, egyházi iskolák kertjeibe). A befogadók vállalják a csemeték felnevelését és gondozását.
A Mária Rádió ennek a kezdeményezésnek a népszerűsítését is vállalja. Egyrészt interjúkat készít a sikeres projektek résztvevőivel másrészt pedig ösztönzi a kerttel rendelkező egyházi intézményeket a kezdeményezésben való részvételre. Mindezt a magyar nyelvű Mária Rádiókkal összefogásban teszi.
Bővebb tájékoztatás és jelentkezés: peter@mariaradio.hu címen.

2.13 Pierre Rabhi agro-ökológiai módszere

Pierre Rabhi egy észak-afrikai oázisban született muszlim, kamaszként katolikus hitre tért. Rabhi egyrészt az ENSZ elsivatagosodás elleni vezető szakértője másrészt olyan agro-ökológiai módszert (és életfilozófiát) dolgozott ki, amellyel a vegyszeres ipari mezőgazdaságnál is jobb hozamokat és főleg fenntarthatóságot ér el. Egy egész ökológiai mozgalom bontakozott ki világszerte az ő elvei alapján. Két könyve magyarul is megjelent: Pénzt akarunk, vagy életet? (L’Harmattan 2014) Hogy megmaradjon az élet (L’Harmattan 2014).
Pierre Rabhi vállalta, hogy interjút ad a magyarországi Mária Rádiónak, amely a víz világnapi tematikus napunkon hangzik el. Illetve márciusi online kerekasztalbeszélgetésünk résztvevője is lesz.
A Mária Rádió szeretné terjeszteni a Rabhi féle agro-ökológiai módszert illetve feltérképezni a hasonló elvek szerint működő magyar ökológiai gazdaságokat és ökofalvakat. Ezeket rendszeres műsorsorozatban mutatva be.
Bővebb tájékoztatás és jelentkezés: peter@mariaradio.hu címen.

2.14 „Az élet barátai” kezdeményezés

A teremtésvédelem ügye első sorban aktivitást kíván ezért meghirdetjük az „Élet barátai” programot, amely a fenntartható életmód melletti elköteleződést segíti elő. A Laudato Sí enciklika négy szempontú megközelítése alapján kérünk elköteleződést a fenntarthatóság mellett az alábbiak szerint. Az „Élet Barátai” klubszerűen működik majd. A tagokat a Mária Rádió minden fenntarthatósággal kapcsolatos programjáról, kezdeményezéséről értesítünk, korlátozott részvétel esetén pedig prioritást kapnak.
Bővebb tájékoztatás és jelentkezés: peter@mariaradio.hu címen.

KÖRNYEZET
– Védem az életet, megfogant emberi életet nem pusztítok el
– Fenntarthatóan étkezem
– helyi, szezonális alapanyagból készítem az ételeimet
– készételt inkább készítek, mint veszek
– csak szükséges mennyiséget fogyasztok
– nem dobok ki élelmiszert
– legalább egy húsmentes napot tartok hetente
– Minimalizálom a hulladékot
– műanyagot és csomagolóanyagot minimalizálom
– komposztálom a zöld és a rothadó hulladékot (ha tehetem)
– meghibásodott eszközeimet megjavítom/ javíttatom nem kidobom (ha lehet)
– Korlátozom a vízfelhasználásom
– zuhanyozom kádban fürdés helyett
– csapvizet iszom ásványvíz helyett
– Fenntarthatóan közlekedek
– gyaloglást, kerékpározást, közösségi közlekedést részesítem előnyben
– minimalizálom a repülőgép használatom
– minél közelebbi úticélokra tervezek nyaralást

GAZDASÁG
– csak azt veszem meg, amire valóban szükségem van
– helyi és felelős gyártók, termelők termékeit veszem
– lehetőség szerint használt terméket veszek vagy bérlek
– amennyire lehet önellátásra törekszem (egyénileg vagy közösségben)

TÁRSADALOM
– igyekszem a szülőföldemen boldogulni
– érdeklődésemnek megfelelően csatlakozom egy közjót szolgáló helyi közösséghez

KULTÚRA
– kellő és rendszeres minőségi időt szánok a spiritualitásra, a családomra, önmagamra, közösségemre
– elegendő időt szánok a teljes pihenést adó alvásra
– rendszeres testmozgást végzek
– munkaidő gazdálkodásomat a lehető leghatékonyabbá teszem
– nemzeti kultúránk hozzám közelálló szeletét igyekszem mélyebben megismerni
– rendszeres időközönként imádkozom és böjtölök a teremtett világért (ha hívő vagyok)

2.15 Falu és lakói társkereső weboldal

Az elvándorlás, a magyar falvak kiürülésének megállítása-visszafordítása egyre sürgetőbb kihívás. A magyar kormány ezért is hirdette meg a Magyar Falu Programot.
A Mária Rádió szeretne hozzájárulni ezekhez az erőfeszítésekhez. Online társkereső szolgáltatás mintájára szeretnénk létrehozni a falvakat és potenciális lakóikat összehozó „társkereső” szolgálatot. Kínálati oldalon létrehoznánk egy adatbázist a magyar falvakról (meghatározott kritériumok alapján), keresleti oldalon pedig meghirdetnénk a szolgáltatást interneten és közösségekben. A Mária Rádió mindezt műsoros oldalon megtámogatná. Az érintett falvak polgármestereivel készítenénk interjúkat, illetve beszámolnánk a sikeres betelepülésekről.
Bővebb tájékoztatás és jelentkezés: peter@mariaradio.hu címen.