Králik Ottó-díj

A Králik Ottó-díj nevét a Mária Rádió egyik legaktívabb önkénteséről kapta, aki napi szinten vett részt a szentmisék és különféle egyházi rendezvények közvetítésében.

A díjat olyan önkéntes kaphatja meg, aki legalább öt éve önkéntes alapon szolgál a Mária Rádióban, tevékenységével példát mutatva a mai társadalom számára. A díjra érdemes önkéntes hitéletében is stabil, alázattal, humorral, precízen és lelkiismeretesen, megbízhatóan segíti a rádió tevékenységét, megadva ezzel a lehetőséget arra, hogy akár környezetében, akár a rádió műsorain keresztül másokat is közel vezessen Istenhez. A Králik Ottó-díj jogosultja szeretettel fordul a rádió hallgatói és önkéntesei felé, tisztelve, megbecsülve és elfogadva őket.

A díj minden évben Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén kerül átadásra, évente maximum három ember nyerheti el. A jelölteket a Mária Rádió hallgatói és önkéntesei nevezik meg, a jutalmazottak névsoráról a korábbi Králik Ottó-díjasok döntenek. A díjat a Mária Rádió elnöke és műsorigazgatója, dr. Szabó Tamás és P. Lukovits Milán alapították 2022-ben, amikor 16 éves önkéntes szolgálat után Králik Ottót elveszítettük.

Korábbi díjazottak:

1.Bajor Éva
2.Baracskai János
3.Egry Zsuzsanna
4.Farkas Miklós
5.Ferenczy Márk
6.Furján Zoltánné Mária
7.Fülöp Ákos atya
8.Grüll Józsefné Erzsébet
9.Horváth István atya
10-11.Horváth József és Horváthné Ifi Anna
12.Huszár Zoltán
13.Jancsó Márta
14.Káli István
15.Kelemen Sándor
16.Kerek József
17.Koós Albert
18.Lázár Mária
19.Németh Miklós Attila
20.Némethy Zoltánné, Ilona – Csöpi néni
21.Nyéki Tamás
22.Oszkayné Lehoczky Viktória – Viki néni
23.Polgár Sándor
24.Reitter István
25.Rieth Zsuzsa
26.Siegler Lujza
27.Szabó Adrien
28.Szelényi Péter
29.Visnyei Katalin