Králik Ottó-díj

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén (idén április 8-án) immár harmadik alkalommal adtuk át a Mária Rádió legaktívabb, legodaadóbb önkénteseinek munkáját elismerő Králik Ottó díjakat.  

A 2022-ben alapított díjat olyan önkéntes kaphatja meg, aki legalább öt esztendeje szolgál a Mária Rádióban, tevékenységével példát mutat a mai társadalom számára. A díjra érdemes önkéntes – olvasható a felhívásban – hitéletében stabil, alázattal, humorral, emellett precízen, lelkiismeretesen és megbízhatóan segíti a rádió tevékenységét, és szolgálatán keresztül igyekszik másokat is közel vezeni Istenhez. A Mária Rádió hallgatói és önkéntesei bárkit jelölhetnek, a jelöltek névsorából azonban a korábbi díjazottak választják ki a három legérdemesebbet.
Íme az idei év nyertesei:

  1. Tiszai Árpád, technikus önkéntesünk alázatos, hiteles, hitében megingathatatlan ember, remek humorral és jó ízléssel, akire mindig számíthatunk, legyen szó a kedd reggeli Napindítóról vagy magánéleti helyzetekről. Méltatói szerint Árpi egyike azoknak, akik leghitelesebben képviselik azt az alázatos szolgálatot, amely Králik Ottót is csodálatra méltóvá tette. 
  2. Kiss Mihályné Éva promóciós önkéntesünk kezdetektől fogva számtalan kitelepülés, agapé, rendezvény szervezésében állt helyt fáradhatatlanul. Emellett hosszú idő óta vesz részt a magazinok csomagolásában, a Rádió kápolnájában pedig sekrestyési feladatokat lát el. Nagyon aktív, lelkes önkéntese a Rádiónak.
  3. Németh László, Laci bácsi, akit nemrég 80. születésnapján köszöntöttünk, 12 éve hűségesen, a hét öt napján nyitja a Rádió épületét és teljesít portaszolgálatot. Készséges, segítőkész, csupaszív ember, aki örömmel veszi szárnyai alá az újakat.

A Králik Ottó díjak átadása mellett idén is megemlékeztünk a jubiláló, azaz az 5,10, 15 éve a Mária Rádiónál szolgálatot teljesítő önkénteseinkről is. Mindannyiuk munkáját hálás szívvel köszönjük! A Mária Rádiót a Lehel téri Szent Margit templomban ünnepi szentmise keretében ajánlottuk ismét a Szűzanya oltalmába.

A Králik Ottó-díj nevét a Mária Rádió egyik legaktívabb önkénteséről kapta, aki napi szinten vett részt a szentmisék és különféle egyházi rendezvények közvetítésében.

A díjat olyan önkéntes kaphatja meg, aki legalább öt éve önkéntes alapon szolgál a Mária Rádióban, tevékenységével példát mutatva a mai társadalom számára. A díjra érdemes önkéntes hitéletében is stabil, alázattal, humorral, precízen és lelkiismeretesen, megbízhatóan segíti a rádió tevékenységét, megadva ezzel a lehetőséget arra, hogy akár környezetében, akár a rádió műsorain keresztül másokat is közel vezessen Istenhez. A Králik Ottó-díj jogosultja szeretettel fordul a rádió hallgatói és önkéntesei felé, tisztelve, megbecsülve és elfogadva őket.

A díj minden évben Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén kerül átadásra, évente maximum három ember nyerheti el. A jelölteket a Mária Rádió hallgatói és önkéntesei nevezik meg, a jutalmazottak névsoráról a korábbi Králik Ottó-díjasok döntenek. A díjat a Mária Rádió elnöke és műsorigazgatója, dr. Szabó Tamás és P. Lukovits Milán alapították 2022-ben, amikor 16 éves önkéntes szolgálat után Králik Ottót elveszítettük.

Korábbi díjazottak:

1.Bajor Éva
2.Baracskai János
3.Egry Zsuzsanna
4.Farkas Miklós
5.Ferenczy Márk
6.Furján Zoltánné Mária
7.Fülöp Ákos atya
8.Grüll Józsefné Erzsébet
9.Horváth István atya
10-11.Horváth József és Horváthné Ifi Anna
12.Huszár Zoltán
13.Jancsó Márta
14.Káli István
15.Kelemen Sándor
16.Kerek József
17.Koós Albert
18.Lázár Mária
19.Németh Miklós Attila
20.Némethy Zoltánné, Ilona – Csöpi néni
21.Nyéki Tamás
22.Oszkayné Lehoczky Viktória – Viki néni
23.Polgár Sándor
24.Reitter István
25.Rieth Zsuzsa
26.Siegler Lujza
27.Szabó Adrien
28.Szelényi Péter
29.Visnyei Katalin
30.Csegezi Mária
31. Kovács Éva
32.Gyökér Lajos
33.Tiszai Árpád
34.Kiss Mihályné Éva
35.Németh László