Májusi AlmáDialógus Gáncs Péter ny. evangélikus püspökkel

AlmáDialógus 

2023. május 5-7

 

„Nekünk adta a békéltetés szolgálatát…” 

(2Kor 5, 18)Péntek

12.00-13.00 Érkezés, regisztráció

13.30 Ebéd

14.30 Honnan jöttem? Mit „hoztam”? – bemutatkozó plenáris találkozó

16.00 Első előadás megbeszéléssel 

Az elveszített békesség – Ádám és Éva valamint Kain elbukása (1Móz 3-4)

Küzdelmünk a megbékélésért – Jákób tusakodása (1Móz 32, 21-33)  

18.00 Vacsora

19.00 Kiscsoportos megbeszélés a bibliai történetekről

21.00 Esti ima

 

Szombat:

7.30 Reggeli ima

8.00 Reggeli

9.00 Második előadás 

Békességünk forrása: Jézus szavai a kereszten (Lk 23, 34-49)

A Feltámadott „békemissziója” (Jn 20, 19-29 / 21, 1-17)

Kiscsoportos megbeszélés a bibliai történetekről

13.00 Ebéd

14.30 Fakultatív „emmausi séta” a tóparton

16.00 Harmadik előadás megbeszéléssel

A megbocsátás iskolája Jézus két példázatában 

„Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened…” (Lk 15, 11-32)

„Hányszor kell megbocsátanom?” (Mt 18, 21-35)

18.00 Vacsora.

19.00 Kiscsoportos megbeszélés a példázatokról 

21.00 Esti ima   

 

Vasárnap:

7.30: Reggeli ima.

8.00:Reggeli 

9.00: Mise a balatonalmádi gyülekezetben

10.30: Negyedik előadás

Pál, a kiengesztelődés apostola

„Saul, Saul, miért üldözöl engem?” (ApCsel 8, 1-19)

„Békesség a távoliaknak és békesség a közelieknek” (Ef 2, 14-22) 

Kiscsoportos megbeszélés a páli igékről

13.00: Ebéd

14.00-15.00: Záró gondolatok: Hová indulok? Mit viszek? 

Úti áldás: „Krisztusért járva követségben…” (2Kor 5, 17-21)

 

A lelkigyakorlat vezetője: Gáncs Péter evangélikus emeritus püspök

 

Minden kedves Testvért szeretettel várunk!