A hit kapuja

Székely János püspök atya és Soproni Mónika hitvédelmi műsora

A műsor koncepciója, hogy közérthető, egyenes válaszokat adjon azokra a gyakran feltett vallási kérdésekre, amelyek keresztényekben, hitükben bizonytalanokban, de akár nem hívőkben is felmerülhetnek. A tematika szerteágazó: hogyan értelmezzük a Biblia egyes szövegeit? Mit válaszolhatunk a Katolikus Egyház elleni vádakra? Milyen téveszmékkel kell szembenézniük korunk keresztényeinek? Mi az Egyház álláspontja napjaink eseményeivel kapcsolatban?… A műsorvezetők nem a hallgatóktól „elszakadva”, hanem éppen az ő konkrét kérdéseikre, igényeikre reflektálva nyitják meg mindenki előtt a Hit Kapuját.

A műsor vasárnaponként 16:50-től jelentkezik.

Műsorvezetők: Dr Székely János püspök és Kerényi Kata

A műsorban elhangzó GY.I.K.:

1. Honnan tudhatjuk, hogy Isten létezik, és hogy Ő teremtette a világot? A hiten kívül van-e erre logikai illetve tudományos bizonyíték?

2. Igaz-e, hogy az Egyház tagdja az evolúciót? Ellent mond-e az evolúció a teremtés tanának?

3. tudhatjuk, hogy a kereszténység az egyetlen igaz vallás? Hiszen a világvallások mind ugyanezt állítják saját magukról, és a többi vallást hamisnak tartják.

4. Honnan tudhatjuk, hogy a Biblia Isten szava, vagyis Istentől származik? Hiszen számos vallásnak vannak szent könyvei, s őkis ugyanezt állítják a saját irataikról.

5. Igaz-e, hogy minden vallás egyenlő?

6. Miért mondják a keresztények, hogy egyistenhívők, mikor valójában 3 istent hisznek?

7. A kereszténységen belüli felekezetek általában a Biblia különböző, egymástól eltérő értelmezésmódja miatt vallanak mást és mást. Mi a bizonyítékrá, hogy a katolikus értelmezés a helyes?

8. Miért nem elég Istenben hinni, miért van szükség az Egyházra?

9. Honnan tudhatjuk, hogy a ma kiadott Bibliák ugyanazt tartalmazzák, mint amit erededetileg? Sok flim és könyv szól arról, hogy a Biblia szövegét a századok során meghamisították.

10. A protestáns Biblia miért tartalmaz kevesebb könyvet, mint a katolikus?

11. Az Ószövetségben sok ellentmondásos elbeszélés van, és olyanok is, amelyek nem felelnek meg a történelmi valóságnak (pl. Jerikó ostroma idején Jerikó már régen elhagyott romváros volt).

12. Honnan tudhatjuk, mit kell szó szerint hinnünk a Bibliában, és miaz, ami csat tanító jellegű elbeszélés?

13. Jézus személyéről csak az evangéliumok tudósítanak, más, kortárs történetírók nem beszélnek róla. Vajon elegendő hitelességű bizonyíték ez arra nézve, hogy Jézus valóban élt?

14. Jézus soha nem mondta magáról, hogy ő az Isten Fia. Mire alapozzuk akkor ezt a hitünket?

15. A modern szentírástudomány bebizonyította,hogy az Újszövetség jóval az események után íródott, ezért feltehető, hogy az evangéliumokban elbeszélt csodák csak túlzások és legendák.

16. Jézus valóban feltámadt? Tudunk erre valamilyen bizonyítékot felmutatni?

17. Honnan tudhatjuk, hogy valóban Jézus a Messiás? Hiszen a zsidók még manapság is várják az igazi messiás eljövetelét?

18. Milyen ószövetségi jövendölések teljesedtek be Jézus személyére vonatkozóan? Nem lehet, hogy Jézus csak „önbeteljesítő” módon felel meg a jövendöléseknek? (Pl. szamárháton vonul be Jeruzsálembe.) Emellett az is felmerülhet, hogy az evangelisták csak utólag magyarázták a vélelteln egybeeséseket beteljesült jövendölésnek.