Ökumenikus lapszemle

Koós Albert összeállítása

Szinte a kezdetektől hallható a Mária Rádióban az „ökumenikus lapszemle” műsor, amit én – Koós Albert, 1938-ban született nyugdíjas gépészmérnök – szerkesztek. Azt figyeltem meg, hogy sok embert érdekel az, hogy mit jelent, hogy valaki katolikus, református, vagy evangélikus, de nem tudja, hogy hol is nézzen ennek utána? Utána nézni fáradságos dolog, és hol is kezdje az ember? Ebben akarok segíteni azoknak, akiket ez érdekel, ezért kezdődött el ez a műsor. Adódott az a név, amit a lakóhelyem jelent: Máriabesnyői Ökumenikus Egyházi Lapszemle – mivel Máriabesnyőn lakom. Az egyházközségünknek nincs beleszólása abba, amit készítek, ezért mindenért egyedül én vagyok felelős!

Miért ezeket a lapokat szemléztem? Magyarországon a legtöbb vallásos ember a katolikus, a református és az evangélikus egyházhoz tartozik, ezért a szemlézett lapok is ezekhez a történelmi keresztény egyházakhoz állnak közel. Úgy gondolom, hogy ezekből lehet a legjobban megismerni ezeket az egyházakat. Vigyázok arra, hogy minden szöveg olyan legyen, hogy ha valaki akármelyik valláshoz tartozik is, vagy egyikhez sem, vagy ha ateista – akit helyesen úgy kell nevezni, hogy aki még nem ismerte meg az Isten szeretetét – az is gazdagodjon belőlük.

Tudom, hogy a lapszemléim hatására senki sem fog elszaladni a legközelebbi újságárushoz, hogy feltétlenül vegye meg ezt vagy azt a lapot, mert különben valami nagy szenzációról maradna le, ezért mindent úgy szemlézek, hogy minden hír konkrét, és jól érthető információt jelentsen. Sokszor a szemlézett rész nem az újságcikk fő mondanivalóját tartalmazta, hanem egy „mellékes” mondanivalót, de ez egy kerek és mindenki számára hasznos gondolat, vagy megállapítás, ezért kerül bele az ismeretanyagba.

Az évek alatt, a műsorok szerkesztése közben nagyon sokat gazdagodtam, jobban megismertem a református és az evangélikus testvéreinket, és arra a megállapításra jutottam, hogy sokkal közelebb állunk egymáshoz, mint azt általában gondoljuk. Több ezer lapot elolvasva, a fél kezemen össze tudom számolni, hogy hány olyan cikket olvastam, ami egy másik egyházra nézve nem volna kedvező, de számtalan olyan cikket olvastam, ami a másik egyházat kedvező színben tünteti fel. Olvastam református újságban Szűz Máriáról olyan cikket, ami egy katolikus püspöknek is dicsőségére vált volna, evangélikus újságban: hogy de jól van ez a katolikusoknál, katolikus újságban református püspök cikkét – mindez nagy élmény volt.

Élvezem ezeknek a lapoknak békés, szeretetteljes hangnemét! A világ szinte minden dolgáról írnak, de a szeretet és nem a gyűlölet szemüvegén keresztül! Remélem, hogy az ökumenikus műsorban hallottak után a Mária Rádió hallgatói még jobban megismerik és megszeretik a keresztény-keresztyén testvéreiket, és az evangélikus, a református és a katolikus egyházat!

Műsoridő: vasárnap 08:30