BGA

Beszámoló beszámoló

Pályázati azonosító: MKO-KP-1-2019/1-001482

„Doroszlói zarándoklat”

Az idei évben először – de reméljük, talán nem utoljára – szervezett zarándoklatot a Volkra Ottó János – Magyar Múzsa Alapítvány.

A zarándoklat a Volkra Ottó János – Magyar Múzsa Alapítvány, mint főszervező, és a magyar nyelvű Mária Rádiók, mint közreműködő felek összefogása eredményeként jött létre. Felhívásunkra a magyar nyelvű Mária Rádió önkéntesei ajánlották fel együttműködésüket, így hamar összeállt a szervezői csapat. A zarándoklaton legtöbben a Délvidéki Mária Rádiótól voltak jelen. De képviseltette magát az Erdélyi, a Felvidéki és az Anyaországi, Magyarországi Mária Rádió is. A lelki vezetői szolgálatot a Délvidéki Mária Rádió műsorigazgatója, Palatinus István plébános atya vállalta el. A zarándokcsoportunkat a helyi önkéntesek szeretetvendégséggel fogadták. Hála és köszönet mindazoknak, akik segítségükkel hozzájárultak a zarándoklat megszervezéséhez.

A zarándoklat operatív szervezését a Mária Rádió Nonprofit Kft., mint szerződött partner vitte végbe.

A zarándoklaton a szervezőkkel együtt 30 fő vett részt.

A zarándoklat szervezése áprilisban már elkezdődött.

Tevékenység célja:

 1. Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, valamint a Magyarországgal való kapcsolattartását elősegítő, azt fejlesztő kulturális program létrehozása.
 2. Magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális és hagyományőrző, egyházi programok (hitéleti és szociális tevékenységek) megvalósítása.
 3. A magyarság céljait szolgáló, értékeit közvetítő Mária Rádió mindennapi működésében szerepet játszó Budapesti önkéntesek részére hosszú távú közösségi, lelki élmény nyújtása, a Doroszlói zarándoklat keretében.
 4. A Doroszlói zarándoklatnak, mint a délvidéki magyar katolikus és keresztény hívők egyik legfontosabb zarándokhelyének népszerűsítése a nemzeti összetartozás jegyében, országhatáron innen és túl, a részvevő zarándok érdeklődők számának növelésével.


Rendezvényszervezési szolgáltatáson belül elvégzendő tevékenységek részletes felsorolása:

 1. Zarándoklat előkészítés (résztvevő önkéntesek megkeresése a jelentkezéshez)
 2. Zarándoklat szervezése:
  • szállás és étkezés
  • utazás (Budapest – Doroszló – Budapest)
 3. Kapcsolattartás és kommunikáció a többi külhoni zarándok résztvevőkkel, a határon túli magyar közösségekből (Erdély, Felvidék, Délvidék)
  • Cél: minél színesebb, tágabb résztvevő kapcsolatok kialakítása, biztosítása

A zarándoklat ideje: 2019. szeptember 05. (szombat) – szeptember 06. (vasárnap)

A zarándoklat helyszíne: Doroszló, Szerbia (Kisboldogasszony ünnepén Mária – Keresztények Segítsége búcsú / délvidék egyik legjelentősebb magyar egyházmegyei kegyhelye)

A zarándoklat résztvevői: A magyar nyelvű Mária Rádiók munkatársai, és önkéntesei együttesen (Anyaország, Délvidék, Erdély és Felvidék).

A zarándoklat eredménye: A lelki programokon való közös részvétel által a szolgálattevők megerősödése a magyarság missziós szolgálatában, és hosszú távú megmaradásában.

A zarándoklat programja: Szombaton délután megérkezés, este 18:00 órakor első lelki program Böjte Csaba ferences szerzetes atya által celebrált szentmisén való közös részvétel volt. Böjte Csaba atya homíliájában köszöntötte a zarándoklat résztvevőit, és beszédjének középpontjában a Mária tisztelet hagyományának története állt. Szombat éjjel a Doroszlói kegyhely közelében lévő csarnokban a zenei áhitat mellett zajló oltáriszentség előtti virrasztás volt a második lelki program. A harmadik lelki program a másnap, vasárnap délelőtti ünnepi, búcsúi szentmisén való közös részvétel volt, mely szentmisét dr. Kiss-Rigó László püspök atya mutatott be. Püspök atya beszédében kitért a határon túli magyar közösségek értékteremtő, magyar történelmi és kulturális örökség ápolásának hagyományairól.

Lelki és közösségi értelemben vett eredmények:

 1. A zarándoklaton résztvevő utazók a zarándoklat vezető atya közreműködése által igazi mély tartalmakban tudtak részesedni
 2. Böjte Csaba ferences szerzetes atya a Mária tisztelet hagyományának történetéről szóló beszédével minden zarándok résztvevőben megerősítette azt, hogy igazi zarándokközösséghez tartozunk.
 3. dr. Kiss-Rigó László püspök atya beszédében pozitív impulzusokat és megerősítést kaptunk arra vonatkozóan, hogy a határon túli magyar közösségek értékteremtő, magyar történelmi és kulturális örökség ápolásának hagyományait közösen folytatnunk kell.
 4. Zarándoklatunk egy olyan nemes célt is szolgált, hogy a vasárnapi búcsúi szentmise persely adományait e kegyhely további korszerűsítésére és működésének fenntartására fordítják.

A Volkra Ottó János – Magyar Múzsa Alapítvány ezúton is sok szeretettel köszöni az áldozatos szolgálatot:

Palatinus István plébános atyának, Böjte Csaba ferences szerzetes atyának, Baracskay János rádiós technikusnak, dr. Kiss-Rigó László püspök atyának, és végül, de nem utolsó sorban az Mária Rádió Nonprofit Kft. szervező munkatársainak.

Kelt: Veszprém, 2019.09.30.

Dr. Szabó Tamás
Volkra Ottó János
Magyar Múzsa Alapítvány

képképképképképképképképképképképképképképképképképképképképképképképképképképképképképképképképképképképképkép