Műsoraink

A gyermek áldás

A hit kapuja

A homoszexualitásról őszintén

A közösség szolgálatában

A Mária-korszak jelenései

A megújulás lendülete

A megújulás reménye

A mi családunk

A mi rádiónk

A Mi Rádiónk hírei

A nap evangéliuma

A nap szentje

A szeretet győzelme

A titkok kapuja

Abba Pater

Add tovább!

Aktuális

Audiencia

Az Apostoli Hitvallás

Az Apostolok cselekedetei

Az élet forrása

Az idők jelei

Az igazság szabaddá tesz

Beszéljük meg

Biblia és irodalom

Bizánci forrás

Boldogan élnek, amíg...

Boldogasszony anyánk

Brenner János, a vértanú

Ceferino ház

Családegyház

Csillagképek

Égi Múzsa

Egyszerű szavak

Élet az Élet kenyeréből

Élet-kérdések

Életige

Életre hangoló

Élő közösség

Emberfaragó

Enciklikák

Esti mese

Európai idő

Év-forduló

Evezz a mélyre!

Fáklya

Fehér barátok

Felvidéki beszélgetés

Ferences félóra

Férfi sátor

Főpásztori üzenet

Függőségről mindenkinek

Gazdálkodj hittel!

Harmadik hang

Himnusz az élethez

Hirdessétek dicsőségét!

Hírek a Vatikánból

Hírpercek

Hit és tudás

Hit, értelem, gyógyulás

Hitünk és életünk

Hitvalló

Húsvét

Hűséggel az Egyházhoz és a magyar hazához

Ilyeneké a mennyek országa

Ima kereszténységünkért

Imakörök

Imalánc

Imaóra

Inter Arma Caritas

Iránytű

Irgalmasság órája

Isten jelenlétében

Isten patikája

Isten szeret téged

Istenért, egyházért, hazáért

Jászol és kereszt

Jel-kép-tár

Jézus útja

Jóhírek

Kegyhelyek a Kárpát-medencében

Keresők

Kincsek a hagyományban

Kincsesláda

Királyfik és királylányok

Kismamaklub

Kitekintő

Konferenciabeszéd

Kőszikla

Középkori gondolkodók

Krisztusi szolidaritás

Kultúrház

Legdrágább kincsünk

Legyetek apostolok!

Lelki egészségünk

Lelkigyakorlat

Lelkiségi irodalom

Lépcsők

Mária Út

Mária-korszak jelenései - Ismertetés Begyik Tibor szerkesztésében

Meghallgatlak

Mégis szeretni

Megújulás

Mik lesznek ezután?

Mit tehetnék érted?

Mozaik

Műsorismertető

Nagyheti liturgiamagyarázat

Nap és hold

Napindító

Ne félj, nem ítéllek el!

Ne féljetek!

Nézőpont

Nézőtér

Nyolcágú kereszt

Otthon a családban

Ökumenikus lapszemle

Örök Ige

Örvendj Szeplőtelen

Párbeszéd az emberért

Pegazus

Perikópa

Ráhangoló

Reformáció és katolikus megújulás

Rólunk szól

Rorate

Rózsafüzér

Sorsfordítók

Sorstársak

Szabadon öregedni

Szám-vetés

Szent művészet

Szentekről ma

Szentkúti útitárs

Szentmise

Sziklára építünk

Szólj be a papnak

Szombat esti beszélgetés

Szövetség az életért

Tálentum

Tanúságtétel

Tere-fere

Teremtésvédelem

Testvérek vagyunk

Túl az Óperencián

Úrangyala

Üdvözlégy Oltáriszentség!

Vallás és kommunikáció

Változó világunk

Vándorlásban reménységem

Virrasztó

Zsolozsma